- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Færre bliver stoffri

Der blev i 2019 iværksat 8.200 stofmisbrugsbehandlinger i de 85 kommuner, der har godkendt 2019-data til Stofmisbrugsdatabasen.

I Gladsaxe har både antallet af iværksættelser og afsluttede behandlinger været stigende i de seneste fem år (ligesom i Gladsaxes nabokommuner), selvom antallet af iværksættelser faldt fra 2018 til 2019, viser tal fra Danmarks Statistik. I 2019 var der 96 iværksættelser og 95 afsluttede behandlinger.

Til gengæld er både antallet og andelen af stofmisbrugere der er blevet stoffri eller har et reduceret og stabiliseret forbrug faldende i Gladsaxe. Fra 41 procent stoffri i 2015 til 27 procent 2019 og fra 13 til 7 procent med stabiliseret forbrug.

Ifølge en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen blev der, ifølge Rigspolitiet, i 2019 registreret 265 narkotikarelaterede dødsfald i Danmark. Der er tale om en lille stigning i forhold til 2018, men stigningen er ikke signifikant, og antallet er på samme niveau som i de senere år.

Ifølge §99 i Lov om Social Service skal kommunerne sørge for tilbud til personer med et stof- eller alkoholmisbrug.