Færre drivhusgasser
Vindmøller-2020-1.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Strategi for Grøn Omstilling peger mod vedvarende energi, genbrug og færre benzindrevne biler

Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune holdt for nyligt en temadrøftelse om Strategi for Grøn Omstilling, der skal fastsætte den overordnede strategiske ramme for Gladsaxe Kommunes arbejde med at reducere CO2.
I et baggrundsnotat om Strategi for Grøn Omstilling, der var bilag til Miljøudvalgets dagsorden, kan man blandt andet læse, at den grønne omstilling hovedsageligt drejer sig om at nedbringe den menneskeskabte udledning af drivhusgasser.

– Dels især ved at udfase brugen af fossile brændstoffer og i stedet basere energiforsyningen på vedvarende energi, og dels ved at fjerne CO2 og andre drivhusgasser fra atmosfæren, fx ved skovrejsning. Men grøn omstilling omfatter også ændringer i adfærd med hensyn til forbrug, fx energibesparelser, mere genbrug eller mere skånsom produktion, samt en ændret indstilling til vækst, kan man læse i notats introduktion.
Det tilføjes at succeskriteriet for grøn omstilling er en global temperaturstigning på maksimalt 2 grader – helst 1,5 grader, i henhold til Parisaftalen.

– I Gladsaxe kom 52 procent af CO2-udledningen i 2019 fra energiområdet ved forbrug af el og varme … I fremtiden skal grøn strøm og varme baseret på vedvarende energi i langt højere grad end i dag bruges i boliger og i biler, står der i baggrundsnotatet.

Få elbiler og langt mellem busserne
Gladsaxe Kommune har blandt andet også fokus på genbrug af bygninger, at reducere affald og øget genanvendelse, og på en ny ambitiøs indkøbspolitik, kan man læse i notatet.
Selv om der, med posthusgrunden ved Søborg Torv og den gamle Gladsaxe Skole, er eksempler på bygninger i Gladsaxe, der ikke bliver genbrugt – men hvor materialerne fra Gladsaxe Skole efter planen dog skal genbruges. Og selvom affaldssorteringen på kommunens skoler stadig er ved at blive indført.

Samtidig kan man læse i notatet at antallet af biler er steget med 70 procent på 10 år, og at det er vanskeligt at få folk til at droppe bilen og cykle, tage bussen eller købe en elbil.

Der er kun omkring 300 elbiler og få ladestandere i Gladsaxe, selvom flere er i støbeskeen. Og busruterne er heller ikke just blevet forbedret hen over årene, når man eksempelvis risikerer at skulle vente i næsten en time på morgenbusserne 160 på Søborg Torv og 166 i Værebroparken, samt en lille halv time på 68’eren ved Stengård Station, som Gladsaxe Bladet dokumenterede tilbage i februar.

– Letbanen langs Ring 3 vil understøtte den kollektive trafik i Gladsaxe … På busområdet har Gladsaxe Kommune besluttet at overgå til elbusser i 2025, skriver man også i notatet.

Men imens er den kollektive trafik til Lyngby, som letbanen skal dække, heller ikke ligefrem blevet bedre. Og det er ikke skovrejsning, der indtil videre har præget letbanearbejdet, hvor masser af træer er blevet fældet langs ruten i Gladsaxe. Der vil dog blive plantet nye træer på sigt.

Og den fremtid, som baggrundsnotatet håber bliver under 1,5 grader varmere, er snart. Ifølge en ny rapport fra FN’s meteorologiske verdensorganisation, WMO, er vi med hastige skridt på vej mod de 1,5 grader, som verden – i hvert fald lejlighedsvis – vil kunne komme over inden for ganske få år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top