Forskelsbehandling i kommunerne
ldre-arbejder-COLOURBOX41086717.jpg
Foto: Colourbox.
Selvom ældre medarbejdere ikke må fyres på grund af deres alder sker det alligevel ude i kommunerne. I Gladsaxe Kommune kender man dog ikke til problemstillingen

Der har gennem årene været meget tale om ”det grå guld”, og Folketinget lovgiver om at vi skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet.

Samtidig er det ulovligt at fyre ældre medarbejdere på grund af deres alder, og de ældre har ofte svært ved at finde arbejde igen efter en fyring.

Alligevel er der en klar overrepræsentation af 50-60-årige blandt afskedigede i flere kommuner og statslige arbejdspladser, kan man læse i Magisterbladet, hvor man har gennemgået nedskæringer i 10 kommuner og på tre statslige arbejdspladser, som man har fået aktindsigt i.

– Sagerne omfatter i alt 596 afskedigelser og 108 frivillige fratrædelser i perioden 2018-2020. Aktindsigterne viser, at særligt gruppen af ansatte mellem 46 og 60 år er blevet ramt af afskedigelserne. De udgjorde 51,7 pct. af de afskedigede, men kun 39,5 pct. af de ansatte. Omvendt var der en underrepræsentation af yngre medarbejdere under 40 år blandt de fyrede. De udgjorde 46,9 pct. af de ansatte, men kun 33,6 pct. af de afskedigede, står der i Magisterbladet.

Andre undersøgelser fra Djøf og HK viser samme mønster, og Ligebehandlingsnævnet har i længere tid haft travlt med at behandle klager fra folk der er blevet afvist af arbejdsgivere på grund af alder.

– Nævnet har afgjort et stort antal sager om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med rekruttering, herunder sager om forskelsbehandling ved annoncering og afslag på ansættelse, skriver Ligebehandlingsnævnet i sin årsberetning for 2019.

’Ingen fyret på grund af alder’
Gladsaxe Bladet har bedt Gladsaxe Kommune om tallene for hvor mange procent af afskedigelser af kommunalt ansatte der er mellem 50 og 60 år i kommunen, og hvor mange procent af de ansatte der er i denne gruppe.

Gladsaxe havde i 2019 i alt 6.929 ansatte. Af dem var 23,3 procent mellem 50 og 60 år. Af det samlede antal medarbejdere, som blev enten afskediget eller indgik en fratrædelsesaftale, udgjorde gruppen mellem 50 og 60 år 26 procent, fortæller Gladsaxe Kommune.

– I Gladsaxe er næsten en fjerdedel af vores medarbejdere mellem 50 og 60 år. Det er rigtig mange, og det er fordi medarbejdere i denne aldersgruppe er erfarne, dygtige og stabile medarbejdere. Som tallene for 2019 viser, er der god overensstemmelse mellem andelen af medarbejdere i aldersgruppen 50-60 år, som blev enten afskedigede eller indgik en fratrædelsesaftale, og den andel som aldersgruppen udgjorde af det samlede antal medarbejdere. Vi overholder i det hele taget den lovgivning, som er på området, og som sikrer, at ingen bliver fyret på grund af kriterier som alder, køn, etnicitet med videre, siger Tine Vedel Kruse, chef for Strategi, Kommunikation og HR.

Dansk Magisterforening fortæller til Gladsaxe Bladet at man ikke har kendskab til at der skulle være flere seniorer, der bliver afskediget i Gladsaxe, eller at der skulle være andre udfordringer med aldersdiskrimination i kommunen.

Forskelsbehandlingsloven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af blandt andet alder. I lovens § 2, stk. 1, står der at det gælder alle dele af ansættelsesforholdet, det vil sige både i forbindelse med ansættelse til ledige stillinger, under selve ansættelsen og ved afskedigelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top