Graver ved gravsteder
Gravsten-Glx-Kirkegård-Ring-3-3.jpg
Der er frit udsyn til gravsten på Gladsaxe Kirkegård, når man kører på Ring 3. Foto: Peter Kenworthy.
Der bliver gravet tæt på gravpladserne på Gladsaxe Kirkegård i forbindelse med letbanebyggeriet

Når man kører forbi Gladsaxe Kirkegård på Ring 3, hvor man er i gang med en masse letbanearbejde, kan man se at graveriet og byggeriet er meget tæt på selve kirkegården og adskillige gravsten lige ved Gladsaxe Trafikplads.

Ifølge Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, skal menighedsrådet ”søge at forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende måde”, ligesom det så vidt muligt bør ”undgås, at der foretages sådanne ændringer i bebyggelsen og beplantningen ved kirken og på kirkegården, at skønhedsværdier, der er knyttet til samspillet mellem kirke, kirkegård og omgivelser, forringes”.

Og formanden for menighedsrådet i Gladsaxe Kirke, Martin Karbech Mouritsen, fortæller at man skam har gjort alt der var i deres magt for at forhindre hvad han kalder et ”stort indgreb på vores kirkegård”.
– Sagen er den, at Letbaneselskabet og aktørerne bag letbaneprojektet, blandt andet Gladsaxe Kommune, har fået Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne til at ekspropriere cirka 2000 m2 jord fra os, herunder at fælde alle træerne, fortæller Martin Karbech Mouritsen.

– Vi har regnet ud, at vi burde få en erstatning på cirka 15 millioner kroner til at genetablere forringelsen. Men vi har fået cirka 2.6 millioner kroner i erstatning, som langtfra dækker de tabe vi har fået ved indgrebet. Den erstatning vi har fået, dækker kun næsten etableringen af et nyt hegn/mur rundt om kirkegården – som i øvrigt er lovpligtigt at have, tilføjer han. Menighedsrådet har endnu ikke besluttet om de vil indbringe sagen for domstolene, fortæller Martin Karbech Mouritsen.

I overensstemmelse med aftaler
Hovedstadens Letbane siger til Gladsaxe Bladet, at man er enig i, at arbejdet foregår nær ved kirkegården, men at man i forbindelse med projektet har afholdt generelle naboinformationsmøder, der på overordnet niveau har beskrevet projektet, samt sendt en informationsskrivelse ud til naboerne.

– Den tekniske løsning er desuden godkendt af ekspropriationskommissionen i forbindelse med en besigtigelse, og menighedsrådet har været inddraget i planerne om arbejdets udførelse samt ved en ekspropriationsforretning. Der er betalt godtgørelse for blandt andet hegn og beplantning, fortæller Hovedstadens Letbane.

Så selv om arbejdet udføres tæt på kirkegården, udføres det ifølge Hovedstadens Letbanes oplysninger i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med menighedsrådet og ekspropriationskommissionen, tilføjer man. Gladsaxe Kommune henviser til svaret fra Hovedstadens Letbane.

Bliver nødt til at samarbejde
Martin Karbech Mouritsen siger at de selvfølgelig bliver nødt til at samarbejde med kommunen og Hovedstadens Letbane for at få det bedste ud af det, så at alle parter kan løse deres opgaver på en god måde.
– Men de har eksproprieret vores jord og givet os en ringe erstatning. Alle træerne er fjernet. Kirkegården vil blive plaget at støjgener i mange årtier fremover. En hel urneafdeling, som vi har investeret over en million kroner i, må nedlægges, og den får vi ingen erstatning for. Mange gravsteder, der nu ligger tættere på ringvejen, må nedlægges fordi folk ikke ønsker at blive begravet så tæt på motorvejen, siger han.

– De fleste i menighedsrådet og kirkegårdsbestyrelsen er som sådan ikke imod letbanen, men som bestyrelsesmedlemmer skal vi beskytte kirken og kirkegårdens interesse nu og for de kommende generationer, tilføjer Martin Karbech Mouritsen.

Der er ikke langt fra gravsten til gravearbejde. Foto: Peter Kenworthy.

Der er ikke langt fra gravsten til gravearbejde. Foto: Peter Kenworthy.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top