’Opmærksom på rengøring’
Toilet-SS.jpg
Børnene opfordres til at huske de rene hænder på skoletoiletterne. Foto: Privat.
Flere tilfælde af coronasmitte på Gladsaxes skoler nødvendiggør grundig rengøring

Flere af Gladsaxes skoler har sendt klasser eller hele årgange hjem inden for de sidste par uger. Skolerne har desuden fået nye retningslinjer, hvor man blandt andet skal aflyse sociale arrangementer og holde møder digitalt, samt opdele udearealer og formene forældre adgang til skolerne.

På skolerne opfordres man også til at holde afstand, og være ”opmærksom på rengøring” – både hjemme og på arbejdspladsen.

Men samtidig er der mindre rent på nogle af skolerne efter sommerferien, efter at regeringen i april havde sikret midler til ekstra rengøring i skoler, daginstitutioner og plejehjem, for at mindske smittespredningen. Det er i hvert fald hvad Gladsaxe Bladet har hørt fra flere børn, forældre og lærere.

Og det er også en tendens som ses generelt, hvor den ”normale” rengøring blandt andet kan betyde beskidte toiletter, som eleverne undgår at bruge, og snuskede klasseværelser.

Ifølge trivselsundersøgelsen fra skoleåret 2018/19, var 2,5 procent af eleverne i 4.-9- klasse på Gladsaxes skoler helt enige i at toiletterne på deres skole er rene og pæne og ti procent enige. Over 60 procent var uenige eller helt uenige og omkring 25 procent svarede ”hverken enig eller uenig”.

Ifølge andre undersøgelser, bruger mellem en fjerdedel og en tredjedel af danske skoleelever aldrig skolens toiletter. En undersøgelse lavet af Dansk Center for Undervisningsmiljø i 2014 viste desuden, at over halvdelen af danske elever synes at der var beskidt i klassen.

Permanent coronarengøring?
Gladsaxe Kommune oplyser at alle skoler har opretholdt den rengøringsstandard, som blev indført, da eleverne kom tilbage på skolerne før sommerferien, og som overholder både Sundhedsstyrelsens og Statens Seruminstituts standarder.

– Vi er meget opmærksomme på rengøring på skolerne, især efter corona har vist hvor vigtigt det er hygiejnen er i top. Derfor har vi fortsat rengøringen på samme høje niveau som under fase 2 af genåbningen, hvor 6.-10. klasserne i maj vendte tilbage. Niveauet bliver fastholdt så længe corona kræver det, idet vi har meget stor fokus på at gøre hvad vi kan for at holde smittespredningen nede. Vi vil også se vi på om niveauet helt generelt skal hæves, fortæller formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B).

Alle klasser bliver rengjort hver dag og kontaktpunkter aftørret midt på dagen. Der bliver også gjort ekstra rent på alle toiletter to gange dagligt, inklusive desinfektion af sæde, knap, vandhaner og håndtag. Og så er der sprit og klude i alle klasser så de større elever selv kan tørre af, tilføjer han.

– Uhumske toiletter er et stort problem mange steder, hvorfor Børne- og Undervisningsudvalget tilbage i 2017 vedtog en samlet plan for totalrenovering af alle skoletoiletter. Her udestår Buddinge Skole og 2. etape på Enghavegård Skole, der færdiggøres i sommerferien 2021. Samt Søborg Skole hvor renovering af toiletter foretages samtidig med skolen totalrenoveres i 2023, pointerer Claus Wachmann.

På Søborg Skole er der en særlig opmærksomhed på hygiejnen på grund af bygningernes stand. Gladsaxe Kommune oplyser at Søborg Skole i sidste uge har bestilt nye håndfrie vandhaner til toiletterne i indskolingen op til 5. klasse. Samtidig er der bestilt automatiske lukkemekanismer til de tre branddøre, så de kan stå åbne og lukker automatisk.

Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, fortæller at han gerne generelt ser en højere rengøringsstandard på skolerne.

– Det vil være til gavn for trivsel, sygefravær og belastede børneblærer. Vi har foreslået, at der i det kommunale budget for 2021 afsættes penge til at sikre, at den rengøringsindsats, som vi så under coronagenåbningen i foråret, bliver permanent, tilføjer han.

Hvis den nuværende rengøringsstandard skal fastholdes efter Corona-perioden, vil det, ifølge Claus Wachmann, koste 10,9 millioner kroner årligt for skoler og ungdomsklubber.

FAKTA
I Statens Serum Instituts nationale infektionshygiejniske retningslinjer for blandt andet skolerne, skriver Statens Serum Institut at man skal ”betragte rengøringsopgaven samt kvalitetssikring heraf som metode til at minimere smitterisikoen … Forbedres rengøringen [på dagtilbud og skoler], kan sygeligheden reduceres betydeligt”.
Samtidig siger man, i infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19 fra 8. september, at rengøringshyppigheden med fordel kan øges.
Verdensmål 6.2 siger at alle skal sikres ordentlige toiletforhold inden 2030.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top