Overskud
AB Gladsaxes årsrapport viste overskud på lidt over 100.000

– Det er ledelsens forventning, at positive pengestrømme fra driften, sammen med fortsatte fordelagtige betalingsbetingelser hos selskabets kreditorer, samt om nødvendigt udvidelse af selskabets kapitalberedskab, vil give tilstrækkelig likviditet til at gennemføre selskabets planlagte aktiviteter i det kommende år.

Det kan man læse i årsrapporten for Akademisk Boldklub A/S, som blev præsenteret på klubbens generalforsamling i sidste uge. Rapporten blev enstemmigt godkendt.

Drift og likviditet har været negativt påvirket af coronavirus, tilføjes det. Men årsrapporten viste dog et positivt resultat for regnskabsåret 2019 per kroner 114.479. Balancen viser en egenkapital på -478.977.

Torben Oldenborg, Dan Holst og Claus Abildstrøm modtog alle enstemmigt genvalg og Peter Rasmussen nyvalg til bestyrelsen på generalforsamlingen. Straks efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Torben Oldenborg som fortsættende formand for selskabet, skriver AB Gladsaxe på klubbens hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top