- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Trivsel og travlhed

810 af 8.klasserne på Gladsaxes skoler har besvaret årets sundhedsprofil. Svarene viser at de fleste af eleverne trives. Over ni ud af ti af eleverne svarer at de har det rimeligt eller rigtig godt i skolen og derhjemme.

Lidt under to tredjedele synes dog at deres krop er passende, hvilket er i underkanten i forhold til hvad det burde være, da 83 procent er normalvægtige.

Samtidig er der en stigning fra 23 procent til 32 procent i andelen af elever der mener at de tit eller altid har for meget at se til i forhold til sidste års sundhedsprofil, ligesom andelen af unge der bliver mobbet er steget fra 5 til 8 procent.

Til gengæld siger færre af 8. klasserne at de har prøvet at være fulde i år end sidste år, mens andelen der har prøvet at ryge er steget med et par procentpoint.

Gladsaxe Kommune har udarbejdet en sundhedsprofil siden 2004/05.

Stort forventningspres
Ifølge Børns Vilkårs rapport, ”Pres og stress: Krop, køn og digital adfærd” der blev udgivet tidligere på året, har forventningspresset på børn og unge aldrig været større, og mange oplever at de konstant føler sig målt og vejet.

– Mange børn og unge – særligt piger – oplever, at de skal præstere på toppen – og ikke middelmådigt – hele vejen rundt: I skolen, i fritidslivet, i forhold til venner, familie og på sociale medier, kan man læse i rapporten, der baserer sine konklusioner på en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra over 1.800 tilfældigt udvalgte skoleelever i 6. og 9. klasse.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det blandt andet, at 30 procent af pigerne og 14 procent af drengene i 9. klasse har følt sig stresset ofte eller hele tiden den seneste måned. Samtidig er mere end hver fjerde pige i 9. klasse og hver ottende dreng i 6. klasse utilfreds med sin krop.

– Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at præstations- og perfekthedskulturen forstærkes i børn og unges digitale liv. Særligt blandt pigerne, og særligt i 9. klasse oplever mange et pres om at fremstå perfekt på de sociale medier, konkluderer Børns Vilkår i rapporten.