Byrådet vedtog budget
BYrådsmøde-071020-17-SMALL.jpg
Foto: Peter Kenworthy
Fem partier stemte for og to imod - men alle så gode ting i budgettet

Budgetforliget fra september, indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, De Konservative og Radikale Venstre, blev andenbehandlet og endelig vedtaget på onsdagens byrådsmøde.

Borgmester Trine Græse (A) sagde i sin budgettale blandt andet, at hun var glad for en bred aftale, som hun mener understøtter arbejdet med Gladsaxestrategien.

– Men vi er i en tid, som er præget af Corona. Det kan man også læse ud af budgettet, sagde borgmesteren, som samtidig blandt andet fremhævede at der i budgettet var sat penge af til fastholdelse af de nuværende høje rengøringsniveau i 2021 og penge til flere ansatte på Kildegården, men også helhedsplanen for Mørkhøj, hvor der er ambitioner om at Blaagaard skal omdannes til et multifunktionelt hus, øget normering i børnehusene og fokus på grøn omstilling.

Positive toner
Der blev også slået positive toner an fra de andre forligspartnere.

Lars Abel (C) pointerede at politik handler om tillid, ansvar og samarbejde, og at De Konservative var glade for ”at kunne tage medansvar”. Serdal Benli (F) kaldte det et godt og bredt forlig, og et ”fremadskuende” budget, der øger velfærden i Gladsaxe. Og Christina Rittig Falkberg (B) mente at budgettet var fyldt med gode forslag, som den tidlige indsats, oprensningen af Bagsværd Sø og beslutningen om at oprette en pulje til kunst.

Astrid Søborg (V) sagde at man var nået frem til et budget der ”balancerede bedre end da vi startede”, og fremhævede blandt andet budgettets fokus på tryghed og den kriminaliseringsforebyggende indsats, bedre arkitektur og bevarelsen af Bagsværd Børnehave.

– Sejrene har mange fædre/mødre, mens de mindre gode ting, dem er der ikke mange der vil kendes ved, mente Kristian Niebuhr (O), der tilføjede at alle må give og tage i forhandlinger.

Blandt andet var budgettets penge til den boligsociale plan i Høje Gladsaxe, som mister sit tilskud fra Landsbyggefonden, et ønske som Dansk Folkeparti havde sat som højeste prioritet, mens partiet hellere havde sat det pædagogiske personale i daginstitutionerne ”fri, med fjernelse af dokumentation”, i stedet for minimumsnormeringer.

Ændringsforslag stemt ned
Trine Henriksen (Ø) fortalte i sin ordførertale, at hun så mange gode ting i budgetforliget – såsom minimumsnormeringer og penge til elbusser – og at det ikke var med Enhedslistens gode vilje, at partiets deltagelse i forhandlingerne blev kort.

I partiets alternative budgetforslag foreslog partiet blandt andet flere penge til cyklister og klima, penge til bedre normering i ældreplejen, flere tolærertimer og skovgrupper, samt at man droppede indførelsen af ”Bring yout own device” i skolerne.

Lise Tønner (LG) fremlagde, ligesom Enhedslisten, et ændringsforslag, hvor Lokallisten Gladsaxe blandt andet ønskede flere små dagtilbud, at styrke hygiejneindsatsen i ældreplejen, at hverdagsteknologien blev frivillig og at de trykte busplaner skulle tilbage på stoppestederne.

Enhedslistens og Lokallistens ændringsforslag blev dog stemt ned af de andre partier, og det i forvejen underskrevne budgetforslag blev – som ændringsforslag med tekniske korrektioner – endeligt vedtaget med stemmer fra Socialdemokratiet, De Radikale, De Konservative, SF, Dansk Folkeparti og Venstre. Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe stemte imod.

BYrådsmøde 071020 (16)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top