- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Fem nye budt velkommen

Under coronakrisen har en del medlemmer valgt at forlade Gladsaxe Håndværkerforening. Men takket være en ihærdig hverveindsats går det også den anden vej, så formand Søren Muldgaard kunne byde velkommen til fem nye i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningen har nu 135 medlemmer.

Coronakrisen har i det hele taget præget aktiviteterne i foreningen i 2020. Det er blevet til en del aflysninger i årets løb, og det holdt hårdt at finde en dato til at få holdt generalforsamlingen.

Her valgte kasserer Sten Andersen at trække sig. Han blev afløst i bestyrelsen af Peter Hermod fra Agenda Travel. Desuden ville Peter Pretzmann gerne trække sig, selv om han ikke var på valg. Han blev afløst af Elin Steppat Hausle fra Vi2Sammen. Hun blev ved den efterfølgende konstituering udnævnt til kasserer.

Foreningen formand Søren Muldgaard blev valgt for en to-årig periode, men han ønsker at skifte formandsposten ud næste år med en plads i bestyrelsen.