Følgegruppe på Kildegården
Kildegården-okt2020.jpg-SMALL.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Skal være et forum for dialog hvor kritiske stemmer kan komme til orde

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i Gladsaxe Kommune besluttede i juni at der skulle nedsættes en følgegruppe på genoptrænings- og plejecenteret Kildegården.

– Følgegruppen skal fungere som et forum for dialog, hvor alle kritiske og bekymrede stemmer kan komme til orde. For eksempel kan dialogen tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger eller bekymringer fra borgere og pårørende, kunne man læse i referatet fra et møde i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i starten af oktober.

Følgegruppen består af formanden eller næstformanden fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, repræsentanter fra ledelsen på Kildegården, Ældresagen, Seniorrådet, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. De skulle, ifølge dagsordenen, afholde deres første møde i oktober, og møderne holdes til oktober 2021.

’Bekymrede stemmer’
For der har været en del kritiske og bekymrede stemmer i forhold til Kildegården. I januar fik Kildegården et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Blandt andet fandt styrelsen fejl og mangler i medicinhåndteringen og journalføringen, der udgjorde ”problemer af større betydning for patientsikkerheden”, konkluderede styrelsen i deres begrundelse for påbuddet.

Efter at dette havde været beskrevet i Gladsaxe Bladet, modtog redaktionen adskillige henvendelser fra borgere om problematiske forhold på Kildegården. Blandt andet fra Henrik S. Rasmussen, der havde indsendt klagen på vegne at sin afdøde far.

– Personalenormeringen på Kildegården er i en ringe forfatning … personalet har ikke tid nok til at udføre deres arbejde med den nødvendige omhu, havde han blandt andet skrevet i klagen.

I maj talte Gladsaxe Bladet med ledelsen på Kildegården, der forsikrede om at man var i fuld gang med at rette op på Styrelsen for Patientsikkerheds kritikpunkter.

Ikke mødtes endnu
Sagen om følgegruppen er dog blevet forlænget. Den blev begæret i byrådet, og følgegruppen havde derfor endnu ikke mødtes i slutningen af oktober.

På byrådsmødet 28. oktober var der diskussion om Kildegården og forskellige forslag til hvordan følgegruppen skulle se ud.

Lene Svendborg (LG) mente at der i for lang tid havde været ”massive problemer” på Kildegården, og at man derfor skulle have fokus på hvad der foregår.

– Nu er vi kommet godt i gang med at rette op på forholdene, og følgegruppen kan blive en vigtig del af dette arbejde, tilføjede Lene Svendborg.

– Der har været påbud, der har været mange sager i forbindelse med Kildegården. Der har også været tvivl, og jeg har også oplevet mange henvendelser. Forvaltningen har spurgt om man ikke kunne lære af nogen af dem, men ikke alle er villige til at stille sig frem, fordi de er bange for repressalier, tilføjede Lars Abel (C).

– Jeg kan langt hen ad vejen godt forstå, at der er bekymrede røster i udvalget. Vi er alle meget optaget af at de midlertidige pladser på Kildegården er så gode som overhoved muligt, fortalte formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F).

Vedtog flertalsforslag
Byrådet stemte ændringsforslag fra Lokallisten Gladsaxe og Lars Abel ned, der henholdsvis blandt andet tilføjede at man ville have ansatte fra den daglige pleje med i følgegruppen, og foreslog at der ikke måtte lægges begrænsninger for følgegruppens adgang til at spørge til relevante forhold.

Flertalsforslaget fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget blev vedtaget, med stemmer fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Kristian Niebuhr. Ifølge forslaget er formålet med følgegruppen at følge udviklingen på Kildegården tæt i en længere periode, med fokus på at medarbejderne møder borgerne med empati, forståelse og en respektfuld tone, samt være et forum for dialog med borgere og pårørende.

Kildegården har 69 midlertidige pladser fordelt på tre afdelinger, hvor sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, en diætist og en farmakonom samarbejder om en rehabiliterende indsats og et sammenhængende borgerforløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top