Generelt tilfredse med skole og SFO
Skole-skilt-1.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Gladsaxe ligger lidt under landsgennemsnittet i brugertilfredshedsundersøgelse

170.000 forældre har svaret på spørgsmål om deres tilfredshed med deres børns skole og SFO. På en skala fra 1 til 5 (hvor 1 er ”meget utilfreds” og 5 er ”meget tilfreds”), giver forældrene skoler og SFO’er på landsplan karakteren 4,0 (”tilfreds”) i gennemsnit på spørgsmålet om deres samlede tilfredshed.

Blandt andet er otte ud af ti af forældrene samlet set tilfredse eller meget tilfredse med skole og SFO, to tredjedele af forældrene er tilfredse med at undervisningen bliver tilrettelagt i forhold til deres barns behov, otte ud af ti er tilfredse med lærernes og pædagogernes arbejde med at få børnene til at følge sig trygge og glade, og seks ud af ti forældre er tilfredse med ledernes arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen.

Størst er tilfredsheden i Ærø, Morsø og Lemvig, der samlet scorer 4,2. Også flere af Gladsaxes nabokommuner ligger over landsgennemsnittet på 3,972, mens Gladsaxe ligger lidt under med en gennemsnitlig score på 3,920.

Undersøgelsen er lavet for Social- og Indenrigsministeriet af Danmarks Statistik, der blandt andet har set på forældrenes tilfredshed med undervisning, trivsel, skolens ledelse og skole-hjem-samarbejdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top