Hundelorte skal ryddes op
54C24068-802D-40FF-8D96-8AC19686C0F5.jpeg
Foto: Peter Kenworthy.
Der ligger masser af hundelorte rundt omkring på Gladsaxes veje og i parker og græsplæner. Men det er faktisk ulovligt ikke at rydde op efter hunden

Når man går en tur på gader og stræder eller i naturen i Gladsaxe, eller spiller en gang fodbold, rundbold eller kongespil på private eller offentlige græsarealer, støder man ofte på dem. Hundelortene. Så sent som i weekenden stødte jeg selv på en hundelort på en græsplæne på et privat område i Gladsaxe, hvor børn leger og spiller fodbold.

Men det er ikke lovligt at efterlade sin hunds hundelorte – ud over at det er klamt at komme til at træde i en. Ifølge Vejloven er det nemlig forbudt at efterlade affald på vejarealer som fortove – også hundelort.

Lader man sine hunds hundelorte ligge på fortovet, kan man få en regning eller bøde i henhold til Vejlovens §70 og Privatvejslovens §98. Også Færdselslovens §87 påpeger at der ikke må efterlades noget, ”der kan være til fare eller ulempe for færdslen”.

Ifølge Københavns Vestegns Politi er det dog ganske sjældent at politiet bliver indblandet i hundelortssager. Ni gange er det sket de sidste fem år i hele politikredsen – og kun en gang i Gladsaxe.

Fylder ikke meget
I Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe fylder sager med hundes efterladenskaber heller ikke ret meget, fortæller boligselskabet.

– Vores ejendomsfunktionærer eller beboerne kan henvende sig direkte til en hundelufter og anmode vedkommende om at rydde op efter sig. Dette plejer at hjælpe. Ellers er det vi kan starte en administrativ sagsbehandling på baggrund af meddelelser fra ejendomsfunktionærerne eller beboerne, fortæller driftschef i ABG, Henning Juul Hovmand.

Man skal søge om tilladelse til at have hund, og tilladelsen gives under forudsætning af at hunden er i snor og ejeren rydder op efter hunden, og at hunden ikke luftes på legepladsen.

– Overtrædes rammerne for hundetilladelsen, kan tilladelsen inddrages. Den yderste konsekvens ved at have en hund uden tilladelse kan være en opsigelse af lejemålet. Vi har derfor nogenlunde styr på hundene med bopæl i vores boligafdelinger, siger Henning Juul Hovmand.

Det er ikke tilladt for udefrakommende at lufte hund på ABGs arealer, men boligselskabet har i praksis ingen sanktionsmuligheder, tilføjer han.

Sæt et skilt op
Heller ikke hos Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune eller hos Haspegaardens grundejerforening bliver man overrendt af henvendelser eller har specielt fokus på hundelorte.

– Jeg har ikke fået en eneste henvendelse om hundelorte som formand for Sammenslutningen. Men som formand for Haspegaardens grundejerforening får jeg en sjælden gang en henvendelse herom, siger formand for begge foreninger, Flemming Yssing Hansen.

– Som formand for Haspegaardens grundejerforening foreslår jeg medlemmer, der er generet af hundenes efterladenskaber, at sætte et skilt op på grunden og bede hundeejere om at fjerne hundens efterladenskaber. Hvis det ikke hjælper tager jeg det op på generalforsamlingen og retter i referatet en henvendelse til hundeejerne om at tage hensyn til andre ved at fjerne hundenes efterladenskaber. Vi har jo ingen myndighed på området og søger derfor i en venlig tone at få hundeejerne til at vise hensyn overfor andre, tilføjer han.

Poser bliver ikke nedbrudt
I naturen er det, ifølge Naturstyrelsen, ”generelt accepteret, at hundes efterladenskaber kan blive i naturen. Det gælder dog ikke i bynære skove”, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Desuden bidrager man til et øget smittepres og sundhedsrisiko for både hunde og mennesker, når man lader hundelorten ligge, da hundelorte kan overføre sygdomme.

Heldigvis har mange hundeejere en pose med, som de samler op med. Og mange af disse poser havner også i en skraldespand. Men en del smider posen fra sig på jorden.

Ifølge Naturstyrelsen bliver hundeposer ikke nedbrudt i naturen – heller ikke dem med løfter om bionedbrydelighed.

– Hundeposerne er nemlig ikke kun til gene for borgere, som skal være ekstra opmærksomme på ikke at træde på en fyldt hundepose. De er også en alvorlig belastning for miljøet, da poserne – ligesom alt andet plastik – over tid bliver til mikroplastik, som forurener naturen, pointerer Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

Fakta
En undersøgelse lavet af Danmarks Statistik fra 2000 viser, at der er omkring en halv million hunde i Danmark.

Ifølge en rapport om henkastet affald, udgivet af Operate A/S for Miljøministeriet i 2008, ser hver tredje dansker ikke noget stort problem i at efterlade hundelorte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top