- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Mange deltidsansatte i ældreplejen

Trods konstant fokus på udfordringerne med at få nok faglært personale i ældreplejen, er andelen af medarbejdere, der arbejder på fuldtid stadig lav. Kommunerne i hovedstadsområdet skal blive langt bedre til at lære af gode erfaringer, mener fagforbundet FOA.

Der er nemlig stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at få flere medarbejdere i ældreplejen til at arbejde på fuldtid, tilføjer FOA.

I Rødovre Kommune arbejdede næsten fire ud af ti af SOSU’erne (assistenter, hjælpere og øvrige grupper) 37 timer i 2019, mens tallet for Bornholm og i Allerød lå på under fem procent ansat på fuldtid, viser en rapport fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed.

I Gladsaxe Kommune arbejdede lige over hver tiende af SOSU’erne, ifølge rapporten, på fuldtid i 2019, omkring syv ud af ti på deltid, og resten som timeansatte – hvilket placerer Gladsaxe lige over landsgennemsnittet. Det er især i kommunens plejeboliger, at der er få fuldtidsansatte og mange timeansatte.

Beskæftigelsesgraden (antal timer per uge) blandt SOSU’erne har været nogenlunde stabil mellem 2015 og 2019, både i Gladsaxe og på landsplan.

Den mest udbredte barriere for at få SOSU’erne til at øge deres arbejdstid er, ifølge både institutionslederne og ældrecheferne, at medarbejderne typisk ikke ønsker at gå op i tid. 28 procent af de deltidsansatte vil dog gerne op i tid – særligt dem under 50 år, viser rapporten fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed.