Rod i Richter
Richter-1-Kopi.jpg
Foto: Kaj Bonne.
Borgmesteren afviste uvildig undersøgelse af om bestyrelsesformanden for spillestedet Richter lånte lokaler på spillestedet i strid med reglerne, men afventer i stedet redegørelse fra Richters bestyrelse

Venstres Martin Skou Heidemann brugte spørgetiden på onsdagens byrådsmøde til at spørge, hvordan borgmester Trine Græse (A) stillede sig ”til en uvildig undersøgelse af forholdene omkring Richters bestyrelse herunder bestyrelsesformandens angivelige lån af lokalerne til eget brug i strid med reglerne”.

Der var tale om en privat bryllupsfest den 10. oktober, hvor bestyrelsesformand Preben Christiansen skulle have lånt lokalerne så hans kærestes søn kunne blive gift. Et bryllup hvor formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Katrine Skov (A), foretog vielsen af brudeparret på Richter som giftefoged. Hun er samtidig observatør fra byrådet i Richters bestyrelse.

På Richters hjemmeside står der ellers, at det ikke er muligt ”at leje Richter, hverken som privatperson eller for virksomheder”.

’Alvorlig sag’
Martin Skou Heidemann sagde på byrådsmødet, at han mente at sagen var alvorlig, og at Preben Christiansen har misbrugt sin stilling og Katrine Skov svigtet byrådets tillid.

– Vi har brug for en redegørelse. Spørgsmålet er bare hvem der skal udarbejde den. Skal vi have en redegørelse, som fejer det hele ind under gulvtæppet og ændrer lidt på reglerne? Eller skal vi have en grundig redegørelse, der gør at det står helt klart for os alle, hvem der har gjort hvad, hvem der vidste hvad, hvad reglerne er, og hvilke konsekvenser der skal drages. For mig er det helt klart at det vi har brug for, det er det sidste, tilføjede Martin Skou Heidemann.

Borgmester Trine Græse svarede, at hun ikke mente at man skulle starte en uvildig undersøgelse.

– Gladsaxe Kommune har indgået en spillestedsaftale og en brugsretsaftale med spillestedet Richter, som er en selvejende institution. Lokalerne tilhører Gladsaxe Kommune, og det fremgår af vores aftaler med Richter, at de ikke må anvendes til private formål. Hvis det er sket, hvad der er noget der tyder på, bestemt, så vil det være i strid med de indgåede aftaler, fortalte Trine Græse.

– Vi skal derfor ikke kulegrave forholdene i en selvejende institutions bestyrelse, men derimod sikre at vores aftaler med dem overholdes … Vi skal selvfølgelig ikke tillade privat brug af lokalerne. Forvaltningen har oplyst mig om, at de har rettet henvendelse til Richters bestyrelse for at undersøge forløbet, tilføjede Trine Græse.

Hun og Katrine Skov var samtidig enig med Martin Skou Heidemann i, at Katrine Skov ”burde vide bedre”, sagde borgmesteren.

Afventer svar fra bestyrelsen
Også ungerepræsentant i Richters bestyrelse, Suleman Naim, var med til byrådsmødet, hvor han stillede spørgsmål i taletiden. Han havde gjort byrådet opmærksom på hændelsen, ved at sende en mail til byrådets medlemmer om brylluppet efter at han havde henvendt sig til Katrine Skov, da ”hverken spillestedets bestyrelse eller Katrine Skov vil forholde sig til problematikken”, som han skrev i mailen.

I mailen havde han også skrevet at det efter hans opfattelse var ”forbudt at anvende Richter til privat brug, uagtet om man er bestyrelsesmedlem eller er aktiv som frivillig”, samt at han mente at ”sagen her er et udtryk for magtmisbrug fra bestyrelsesformandens side”.

– Hvordan har borgmesteren tænkt sig og håndtere sagen og reagere, ville han gerne vide.

Trine Græse svarede, at der ”bestemt var noget der tyder på at der er sket et brud på aftalen”.

– Det bliver taget op i bestyrelsen derovre, og så kommer der en redegørelse tilbage, og så vil det blive behandlet her, når vi har fået de svar vi skal have. På nuværende tidspunkt er der stillet nogen spørgsmål, og vi har ikke fået svar endnu … så jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad der sker videre, tilføjede hun.

Gladsaxe Bladet har givet Katrine Skov og Preben Christiansen mulighed for at kommentere på sagen.

– Jeg regnede med at alt var okay, det var min tilgang til det. Men på den måde burde jeg have vidst bedre. Det er en dum sag, hvor jeg er ked af at jeg ikke reagerede, da jeg fandt ud af at det skulle holdes på Richter, udtaler Katrine Skov.

Hun tilføjer at hun kom forbi for at vie parret og gik igen med det samme.

Preben Christiansen havde ingen kommentar.

Fakta
Richter er en selvejende institution med egen bestyrelse. Det er stedets cirka 30 frivillige der driver spillestedet med tilskud fra Gladsaxe Kommune, der samtidig udlejer lokalerne til Richter.

Richter har i 2019 og 2020 fået bevilget 250.000 kroner årligt af Gladsaxe Kommune til musikaktiviteter i spillestedet.

I Richters spillestedsaftale for 2018-2021, som er underskrevet af Preben Christiansen, står der blandt andet at det skal ”være muligt for andre aldersgrupper og eventuelt andre aktiviteter end musik i et mindre omfang at benytte faciliteterne”, men også at ”lokalerne må ikke udlejes eller fremlejes til anden side uden forudgående aftale med Gladsaxe Kommune”.

I Richters vedtægter står der at bestyrelsen er Richters øverste myndighed, og er ”ansvarlig for, at spillestedet lever op til den gældende Spillestedsaftale med Gladsaxe Kommune”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top