Rydder beplantning
Trærydning-ringvejen.jpg
Trævæksten på ringvejen er blevet kraftigt barberet. Foto: Peter Kenworthy.
Hovedstadens Letbane rydder mere af beplantningen langs Gladsaxe Ringvej

I oktober har Hovedstadens Letbane ryddet beplantning flere steder langs Gladsaxe Ringvej, hvor der allerede er fældet hundredvis af træer og ryddet en masse anden beplantning.

Gladsaxe Bladet har bedt Hovedstadens Letbane og Gladsaxe Kommune fortælle hvor mange træer (og anden beplantning) der allerede er fældet, og hvor mange der i alt vil blive fældet.

Tina Sand Gybeck fra Byafdelingen i Gladsaxe Kommune fortæller at der på de kommunale veje ryddes cirka 210 vejtræer og cirka 600 meter klippet hæk.

– I forbindelse med anlæg af letbanen plantes der cirka 60 nye vejtræer. Dertil har Gladsaxe Kommune tilkøbt en boulevardbeplantning, hvor der plantes 80-90 nye træer. Der plantes hæk langs store dele af letbanetraceet, og græsrabatter uden hæk anlægges med en urtevegetation, der forventes at yde et større bidrag til biodiversiteten end de tidligere klippede vejrabatter, tilføjer hun.

’Vil bevare og udvikle træerne’
De samme tal (”cirka 210 træer på offentligt vejareal, som skal fældes i forbindelse med, at letbanen anlægges” og 600 meter hæk) kan man læse i et notat, som Gladsaxe Kommune udarbejdede i juni.

– Der er ikke registreringer af træer og beplantninger på private og statslige matrikler … [og] Desuden vil en meget markant rydning være på beplantningen ved Gladsaxe Kirkegård, tilføjer man i notatet, hvis titel er ”Rydning af træer og beplantninger i forbindelse med anlæg af letbanen”.

Gladsaxe Kommune fortæller til Gladsaxe Bladet, at den største del at rydningerne foregår på private matrikler. ”Disse aftaler har hverken HL [Hovedstadens Letbane] eller vi haft indflydelse på”, tilføjer man.

I april fortalte formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær, at han ved en egentælling nåede frem til at ”cirka 2.000 op til 80 år gamle træer på Ringboulevarden O3 fældes”.

Sidste år vedtog Gladsaxe Kommune en træpolitik, hvori der blandt andet står at man vil passe godt på kommunens sunde træer og værne om de gamle. Blandt andet fordi træerne styrker biodiversiteten og har en positiv indvirkning på borgernes humør og helbred og byens mikroklima, samt er med til at skabe en klimasikret by, kan man læse i træpolitikken.

– Vi vil bevare og udvikle træerne i Gladsaxe og øge den samlede bestand af træer for at styrke rammerne for den levende by, er visionen i træpolitikken.

IMG_4207ringboulevarden_korrigeret
Sådan så ringvejen ud før træerne blev fældet. Foto: Privat.

IMG_8489ringboulevarden_korrigeret
Og sådan ser der ud nu. Foto: Privat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top