- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Sagsbehandlingen kan forbedres

Danmarkskortet for 2019 over klagesager efter Lov om social service viser, at Ankestyrelsen har behandlet 80 klagesager fra borgere i Gladsaxe. 32 af klagesagerne er blevet omgjort af Ankestyrelsen – en såkaldt omgørelsesprocent på 40 procent, hvilket er lidt under gennemsnittet på landsplan.

I 10 af sagerne ændrede Ankestyrelsen kommunens afgørelse og 22 blev hjemvist (kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny). Resten blev stadfæstet (Ankestyrelsen var enig i kommunens afgørelse).

Fejl kan ikke undgås
Næstformand i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Peter Berg Nellemann (A), ville på onsdagens byrådsmøde gerne udfordre social- og indenrigsminister Astrid Krags (A) nylige påstand om, at kommunerne laver ”alt for mange forkerte afgørelser” i sagsbehandlingen.

I Gladsaxe er vi på mange måder gode til at arbejde med kvaliteten og retssikkerheden i sagsbehandlingen, Og stadfæstelsesprocenten er ikke kun afhængig af, om der sker fejl i kommunernes sagsbehandling, men er også eksempelvis afhængig af lovgivningen og områdets kompleksitet, mente Nellemann.

– Nogen gange sker der selvfølgelig fejl i sagsbehandlingen. Det kan ikke helt undgås, og derfor skal vi altid være villige til at kigge indad og se på, hvordan vi kan forbedre sagsbehandlingen og garantere retssikkerheden for borgerne, tilføjede han.

Presset på økonomien
Michael Dorph Jensen (Ø) mente dog også at det var et problem, at kommunerne på landsplan er presset på økonomien.

– Man kan godt, i sin sagsbehandling prøve at se, hvor langt kan vi gå i forhold til lovgivningen. Hvis borgeren så er utilfreds, så må de anke sagen. Men det at anke en sag, for borgere, det er en meget anstrengende proces … Så derfor er det vigtigt at vi får nedbragt antallet af omgørelser, sagde han.

Borgmester Trine Græse (A) afsluttede debatten i byrådssalen med at sige, at hun mente at Michael Dorph Jensen var ”lige lidt over stregen i din mistænkeliggørelse af hvordan forvaltningen arbejder”.