- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Svært at være flygtning under corona

Mange lande har helt eller delvist lukket deres grænser under corona-epidemien. Det er derfor blevet sværere at være flygtning, fortæller FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR.

– Året i år har været domineret af den globale nødsituation, og den virkning pandemien har haft på de mest grundlæggende principper for beskyttelse af flygtninge, fortæller UNHCR’s chef for beskyttelse, Gillian Triggs, ifølge nichemediet Globalnyt.

Indtil videre er 11.899 flygtninge blevet genbosat, og fået sig et nyt, permanent opholdsland som kvoteflygtninge. Samme tid sidste år var det over 107.000. Det var slet ikke i nærheden af at opfylde behovet for permanente genbosættelse sidste år, men i år forventer UNHCR at sætte bundrekord, tilføjer Globalnyt.

Tilbage i beskæftigelse
De flygtninge der er i Danmark er til gengæld på vej tilbage i beskæftigelse, da de danske virksomheder igen er begyndt at ansætte flygtninge, siger Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i en analyse.

– Beskæftigelsen for flygtninge dykkede, da coronakrisen brød ud, men den er nu tilbage på samme niveau som i februar, siger DA i analysen.

Man tilføjer at der dog stadig er en betydelig forskel mellem mandlige og kvindelige flygtninges beskæftigelsesniveau, selvom beskæftigelsen for flygtningekvinderne er steget relativt mere for kvinderne end mændene, siden april.

Få flygtninge
De danske kommuner forventes næste år at modtage cirka 600 nye flygtninge. Kommunekvoten for Gladsaxe, der fastsættes af Udlændingestyrelsen, er på 0.

Gladsaxe Byråd vedtog i august et ændringsforslag hvor man ”anerkender at spørgsmålet om Danmarks modtagelse af flygtningebørn alene er regeringens og Folketingets ansvarsområde”.

Kommunerne modtog, ifølge tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, 840 i 2018 og 730 i 2019. I 2020 og 2021 forventes landstallet at være cirka 600.

Ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, er over 70 millioner mennesker tvunget på flugt verden over – 25 millioner af disse er flygtninge under UNHCR’s mandat.