Tak til Gladsaxes frontpersonale
Debat_web.png
I Lokallisten Gladsaxe ønsker vi at rette en særlig tak til alt vores dygtige, engagerede og udholdende frontpersonale for deres indsats under Coronakrisen, hidtil og fremadrettet.

Lise Tønner og Lene Svendborg, Lokallisten Gladsaxe

I Lokallisten Gladsaxe ønsker vi at rette en særlig tak til alt vores dygtige, engagerede og udholdende frontpersonale for deres indsats under Coronakrisen, hidtil og fremadrettet. En påskønnelse og anerkendelse af, at det er særligt hårdt at befinde sig der, hvor risiko for smitte er større – i skolerne, daginstitutionerne, plejecentrene, hjemmeplejen, bostederne, botilbuddene, driften, vagtkontoret, idrætsanlæggene, borgerservice.

En sådan tak mener vi meget gerne måtte komme fra hele byrådet, og derfor stillede Lokallisten på seneste byrådsmøde forslag om at takke kommunens frontpersonale via en annonce i Gladsaxebladet.
Borgmesteren stillede et ændringsforslag om at sende sagen til Økonomiudvalget, hvilket betød, at vores forslag ikke kom til afstemning. I dagsordnen til kommende Økonomiudvalgsmøde foreslås det så, at der sammen med en julehilsen på personaleintra også takkes for indsatsen i Coronatiden. Man mener ikke at der lige nu er akut anledning til at vise medarbejderne anerkendelse, endsige rette særlig tak til frontpersonalet.

Det er vi i Lokallisten Gladsaxe ikke enige i. Alle er ved at køre trætte i restriktioner og bekymring, og der er ingen udsigt til en ende på dette.
Derfor mener Lokallisten stadig, at der er brug for, at vi allerede nu viser vores frontpersonale, og også gerne alle øvrige medarbejdere, at vi tænker på dem, og at deres indsats er værdsat. Vi ønsker at bidrage til, at holde humøret og engagementet oppe nu. Det har medarbejderne virkelig fortjent!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top