- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Tobaksvejens nye cykelsti og fortov bør laves om

Michael Dorph Jensen, Enhedslisten

Enhedslisten stemte i marts 2020 i Trafik- og Teknikudvalget imod den smalle risikofyldte cykelsti og fortovs model på Tobaksvej, der nu er blevet til virkelighed – som det eneste parti i udvalget. Med de mange nye boliger på Tobaksvej og en kommende daginstitution er der brug for en sikker løsning for både biltrafik, cyklister og fodgængere. Vi ønsker stadig en rigtig adskillelse mellem fortov og cykelsti. En praktisk og god løsning for de eksisterende boligområder, den store tekniske skole og de private virksomheder på Tobaksvejen. Der er allerede nu en del trafik og også lastbiltransport, og der vil i forbindelse med letbane-byggeriet køre flere lastbiler på Tobaksvej de næste par år.

For at skabe plads til sikre og gode forhold for cyklister, fodgængere og bilister skal Tobaksvej derfor gøres bredere, og der skal eksproprieres 1,5 meter på begge sider af Tobaksvejen. Det vil ifølge forvaltningen koste ca. 9,1 mio. kr. at anlægge cykelsti og fortov adskilt med kantsten, og hvor udgiften til ekspropriationer er medregnet.

Det er trods alt et overkommeligt beløb, hvis man ser det som prisen for: trafiksikkerhed for bløde trafikanter og som en investering i klima og miljø, så flere vælger cyklen eller går.
Desværre ønskede et flertal i udvalget: Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Gladsaxelisten ikke denne løsning, fordi de synes det både var for dyrt og ikke nødvendigt.