Beboernes vagthund
Debat_web.png
I den seneste måneds tid har der været læserbreve om Beboer- og pårørenderåd (BPR) på plejehjemmene, dels fra Seniorrådet (SR), dels formanden for Udvalget for Sundhed- og Rehabilitering.

Charlotte Helsted, på vegne af Beboer- og pårørenderådet, Rosenlund

I den seneste måneds tid har der været læserbreve om Beboer- og pårørenderåd (BPR) på plejehjemmene, dels fra Seniorrådet (SR), dels formanden for Udvalget for Sundhed- og Rehabilitering.
Skal Seniorrådet have en plads i alle beboer- og pårørenderåd? Der er i alt 5 råd. I dag er det op til beboer- og pårørenderådene selv at beslutte det.

Hvor er det godt, at der bliver talt højt om BPR. Det er vigtigt i debatten at gøre opmærksom på, at rådene selv gør et stort arbejde. På Rosenlund har vi et stærkt råd med repræsentanter for beboerne, pårørende/frivillige samt en fra byrådet og fra Seniorrådet. Lederen er rådets sekretær, der deltager i alle møder og er uundværlig.

Vi har fingeren på pulsen og arbejder ud fra fælles rammevedtægter, se hjemmesiden Seniorer/Plejeboliger. Vi har fokus på beboernes velbefindende med baggrund i egne iagttagelser eller henvendelser fra andre beboere og pårørende. Alle kan henvende sig til os, og vi handler herpå. At Seniorrådet er med i vores råd som observatør er en stor fordel, fordi SR får indblik i forholdene, og har via deres tætte kontakt til politikerne, mulighed for at lægge pres på dem, når der er behov herfor. Vi har flere gange bedt rådet herom.

Samarbejde på tværs af ældre-og plejesektoren rummer store kvaliteter. Lad os udbygge samarbejdet, lad SR få plads i alle BPR. Vi har alle brug for det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top