- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Cykelstier på Tobaksvej er en ommer

Peter Bo Nielsen, formand for Cyklistforbundet i Gladsaxe

De nyligt anlagte ”cykelstier” på Tobaksvejen er en ommer! Det vil aldrig komme til at fungere at sammenblande fodgængere og cyklister på fællesstier med en bredde på blot 1,9 meter. Der vil opstå masser af konflikter, og mange cyklister vil simpelthen vælge at cykle på kørebanen i stedet. Det kan vi allerede nu konstatere.

Tilbage i februar mens stierne endnu kun var på skitseplanet, gjorde Cyklistforbundet opmærksom på problemet, men kommunens vejafdeling valgte at se bort fra forbundets indvendinger, og indstillede fællesstiløsningen til Trafik- og Teknikudvalget.

Inden længe vil trafikken på Tobaksvejen stige betragteligt, da den skal fungere som aflastningsvej for Ring 3 mens letbanen anlægges. Derfor opfordrer Cyklistforbundet til, at der hurtigst muligt anlægges rigtige cykelstier på Tobaksvejen, inden der sker alvorlige uheld.