Dataetik til diskussion
Byrådsmøde-261120-4.jpg
Data og håndtering af dem er en af tidens store udfordringer, og det er vigtigt at det forvaltes på en måde der gør, at der er tillid til den offentlige forvaltning, mente Astrid Søborg.  Foto: Peter Kenworthy.
Venstres Astrid Søborg ville have kommunens forvaltning til at udarbejde en dataetisk politik. Det var der opbakning til i byrådet

– Diskussionen af dataetikken er et anliggende for os som borgere og forbrugere, som ikke alene kan overlades til eksperter, det er også afgørende, at landets politikere og embedsmænd samt erhvervslivet tager aktiv stilling. Hvilket samfund ønsker vi? Hvad anser vi for at være etisk forsvarligt? Hvor går grænsen, skriver Dataetisk Råd i forordet til sin årsrapport for 2019/20.

Og det gjorde Gladsaxe Byråd på byrådsmødet den 25. november.

– Data og håndtering af dem er en af tidens store udfordringer. Både i den offentlige forvaltning og i resten af samfundet. Det er helt afgørende at den offentlige sektor forvalter dataopgaven på en måde der gør, at tilliden til den offentlige forvaltning står fuldstændig usvækket, sagde Astrid Søborg (V) på byrådsmødet, da hun fremlagde et forslag om at kommunen skal udarbejde en dataetisk politik for byrådet.

– Det er vigtigt at borgerne ikke tingsliggøres, men bliver behandlet som individer. Det er vigtigt at man altid anvender individuelle skøn i en sag. Det er vigtigt at borgerne ikke kan risikere at få sine data imod sig. Og det er vigtigt at sammenkøring af data ikke bliver til overvågning af borgerne, tilføjede hun.

Ifølge principperne for det af Venstre fremlagte forslag, skal borgerne i Gladsaxe bevare mest mulig kontrol med egne data og oplyses om de metoder som forvaltningen i kommunen benytter i sagsbehandlingen, samt hvordan data indgår i behandlingen af deres sag.

Brugen af data må desuden ikke medvirke til stigmatisering af borgere, og forvaltningsmæssige eller økonomiske hensyn må ikke gå forud for borgernes rettigheder og værdighed, foreslog Venstre.

Opbakning til dataetik
– Jeg vil gerne tilslutte mig ønsket om at vi i byrådet får en god snak om, hvordan vi kan bruge data på en god og konstruktiv måde, sagde borgmester Trine Græse (A).

– Vi skal være påpasselige med for hurtigt at sætte klare grænser for, hvad en politik for dataetik bør indeholde, tilføjede borgmesteren dog, og foreslog at man oversendte forslaget til forvaltningen til videre behandling.

I den efterfølgende diskussion at forslaget, fortalte Michael Dorph Jensen (Ø) at han så en dataetisk politik som et fornuftigt pædagogisk instrument for byrådspolitikerne. Lars Abel (C) mente at politikken skulle skabe etisk medejerskab hos borgerne. Og Serdal Benli (F) pointerede at det handler om retssikkerhed.

Claus Wachmann (B) fortalte at Radikale Venstre gik ind for at øge brugen af data, men at det skal anvendes på en forsvarlig måde, samt at forslaget var en god idé.  Lise Tønner (LG) mente at data kan være en støtte for sagsbehandling, men at risikoindikatorer og algoritmer ikke kan erstatte en sagsbehandler. Og Klaus Kjær (O) sagde at forslaget rejser mange spørgsmål omkring afgrænsninger og hvad der er etisk forsvarligt.

– Vi får planlagt en proces hvor vi også sikrer os at alle bliver hørt, lovede borgmesteren efterfølgende, inden at byrådet vedtog at sagen blev oversendt til forvaltningen, og at Økonomiudvalget skal udarbejde en dataetisk politik til vedtagelse i byrådet inden sommerferien 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top