- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

– Siden 2010 er antallet af ældre på 75 år og derover, som bor i pleje- og ældreboliger, faldet fra 58.000 til 52.700 i 2020, svarende til et fald på 9 pct. I samme periode er antallet af ældre i denne aldersgruppe steget med 34 pct. Andelen af den ældre befolkning, som bor i pleje- og ældreboliger, er således faldet. Samtidig med at andelen af ældre i ældre- og plejeboliger er faldet, er antallet af ældre, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp, også faldet, skriver Danmarks Statistik.

– Udviklingen i andelen af ældre i pleje- og ældreboliger samt modtagere af hjemmehjælp kan hænge sammen med, at mange kommuner hhv. forsøger at holde ældre længere tid i eget hjem og bestræber sig på at gøre ældre mere selvhjulpne, tilføjer Danmarks Statistik.

Antallet af indskrevne i plejeboliger og almene ældreboliger i Gladsaxe Kommune har også været faldende de seneste ti år – ikke mindst antallet af almene ældreboliger, der er faldet fra 470 samlet set i 2010 til 236 i 2020, ifølge tal fra Danmarks Statistik. Samtidig er antallet af timers hjemmehjælp også faldende i Gladsaxe, med lidt under 10 procent.