Færre ”børnehusforløb” i Gladsaxe
Overgeb-COLOURBOX43099290.jpg

Frustrated little 2 years boy crying near the white wall. Emotional conflict

Foto: Colourbox.
Antallet af såkaldte ”børnehusforløb” er øget med 10 procent på landsplan fra 2018 til 2019 – forløb der handler om vold eller seksuelle overgreb. I Gladsaxe er antallet dog faldende

– På landsplan blev der påbegyndt 1.638 børnehusforløb i 2018 og 1.807 børnehusforløb i 2019. Det er en stigning på 10 procent. Ser man på hele perioden, siden børnehusene blev etableret i 2013, er antallet af forløb steget med 71 procent, mest markant i de første år, skriver Socialstyrelsen i en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med udgivelsen af en rapport om årsstatistikken for overgreb mod børn i de danske børnehuse for 2019, der er udgivet af Socialstyrelsen.

Et såkaldt ”børnehus” (der ikke er at forveksle med det man kalder daginstitutionerne i Gladsaxe) benyttes i sager om overgreb mod børn eller unge fra 0 til og med 17 år.

Langt størstedelen af forløbene i 2019 har drejet sig om enten fysisk vold eller seksuelle overgreb.

– I 69 procent af de afsluttede børnehusforløb var der således viden eller mistanke om fysisk vold, mens der i 26 procent af forløbene var viden eller mistanke om seksuelle overgreb. I 6 procent af tilfældene drejede det sig om begge dele, pointerer Socialstyrelsen.

Der var, ifølge årsstatistikken, syv påbegyndte børnehusforløb i Gladsaxe Kommune sidste år – eller 0,5 forløb per 1.000 børn. I 2018 var tallet 12, i 2017 20 og i 2016 9.

Furesø Kommune havde til sammenligning 22 eller 2,3 forløb per 1.000 børn i 2019, Gentofte Kommune havde 5 forløb eller 0,3 per 1.000 børn, Herlev Kommune have 8 eller 1,2 per 1.000 børn, Københavns Kommune havde 113 eller 1 per 1.000 børn og Lyngby-Taarbæk Kommune havde 11 eller 0,9 per 1.000 børn.

’Ikke nogen umiddelbar forklaring’
Gladsaxe Bladet har spurgt Gladsaxe Kommune om, hvorfor man tror at antallet af påbegyndte børnehusforløb i Gladsaxe har været støt faldende tre år i træk.

– Jeg har ikke nogen umiddelbar forklaring på, hvorfor tallene er gået ned. Familieafdelingen har ikke ændret praksis i forhold til behandlingen af sager og underretninger i forhold til vold og overgreb. Vi har ledelsesmæssigt intensiveret den faglige sparring med vores medarbejdere ude i dagtilbud og skoler og rådfører os ofte med fagfolkene i Socialministeriets Børnehus Hovedstaden og politiet om de underretninger, vi modtager. Samtidig har vi de senere år arbejdet systematisk med tidlig indsats. Men om det er lykkedes os på den måde at tage nogle sager i opløbet for at forebygge, at de endte i vold og overgreb, kan jeg ikke dokumentere, siger leder af Familieafdelingen i Gladsaxe Kommune, Claus Jørgensen.

Faktaboks
De såkaldte ”børnehuse” yder, ifølge Socialstyrelsen, en koordineret, tværsektoriel og tværfaglig indsats i sager om overgreb mod børn og unge.

Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, er det lovpligtigt for en kommune at benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse, skriver Socialstyrelsen på sin hjemmeside.

Børnehus Hovedstaden hjælper eksempelvis kommunerne i Region Hovedstaden med udredning i sager om overgreb mod børn og unge. Børnehuset benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om overgreb mod et barn eller en ung.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top