Formanden trak sig
Richter-03-45-20-WEB-small.jpg
Foto: Kaj Bonne.
Preben Christiansen har trukket sig som bestyrelsesformand og Katrine Skov som observatør i bestyrelsen for spillestedet Richter efter bryllupssag

– Jeg har valgt at trække mig selv, fortæller den nu tidligere bestyrelsesformand for spillestedet Richter, Preben Christiansen, til Gladsaxe Bladet. Derudover har han ikke nogen kommentar. Næstformanden i Richters bestyrelse, Sofie Posselt, er indtil videre blevet konstitueret som bestyrelsesformand, indtil en ny formand er udpeget.

Den 28. oktober diskuterede Gladsaxe Byråd om hvorvidt der skulle være en uvildig undersøgelse af om Preben Christiansens ”angivelige lån af lokalerne til eget brug i strid med reglerne”, i forbindelse med en privat bryllupsfest den 10. oktober, hvor bestyrelsesformanden skulle have lånt lokalerne så hans kærestes søn kunne blive gift.

Borgmester Trine Græse (A) afviste at starte en uvildig undersøgelse til byrådsmødet, med henvisning til at Richter er en selvejende institution, men at man skulle afvente svar på forvaltningens henvendelse til Richters bestyrelse.

Dette skete efter at ungerepræsentant i Richters bestyrelse, Suleman Naim, havde gjort byrådet opmærksom på hvad han kaldte ” magtmisbrug fra bestyrelsesformandens side”, ved at sende en mail til byrådets medlemmer om brylluppet efter at han havde henvendt sig til [formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget] Katrine Skov, da ”hverken spillestedets bestyrelse eller Katrine Skov vil forholde sig til problematikken”, som han skrev i mailen.

Trækker sig
Katrine Skov (A), der samtidig er observatør fra byrådet i Richters bestyrelse, foretog efter eget udsagn vielsen af brudeparret på Richter som giftefoged. Hun var blevet kontaktet af Preben Christiansen om hvorvidt hun kunne forestå vielsen i juni.

Hun beklagede efterfølgende at hun ikke reagerede, da hun fandt ud af at brylluppet skulle holdes på Richter, og fortæller at hun har valgt at trække sig som observatør i bestyrelsen, for ikke at stå i vejen for det fortsatte arbejde på spillestedet.

– Jeg håber, at der hermed kan sættes et punktum for denne sag, så vores spillested kan fokusere på at lave koncerter og arrangementer for Gladsaxes unge, siger Katrine Skov.

’Handlede helt korrekt’
Tirsdag diskuterede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget sagen om ”udlån af Richter til private arrangementer”.

Efter kommunens opfattelse er der sket en overtrædelse af spillestedsaftalen og brugsretsaftalen, hvis lokalerne har været udlånt til et privat arrangement, kan man blandt andet læse i dagsordenen til mødet, samt at Suleman Naim har ”handlet helt korrekt ved at stille spørgsmål ved et formodet udlån til privat arrangement over for bestyrelsen for Richter og efterfølgende henvende sig til Gladsaxe Kommune, da han ikke oplevede at få et tilfredsstillende svar fra bestyrelsen”.

En redegørelse fra Richters bestyrelse blev, ifølge Katrine Skov, taget til efterretning, og Richters kommende retningslinjer for udlån, udlejning og brug af lokaler sendt til orientering.

Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Martin Skou Heidemann (V), siger at han synes at det var på sin plads at både Preben Christiansen og Katrine Skov trak sig fra Richters bestyrelse, men at de burde have trukket sig tidligere i forløbet. Samt at man på mødet, efter hans mening, ikke kom til bunds i sagen.

– Jeg havde helt klart en forventning om at borgmesteren ville leve op til sit løfte om en redegørelse. Sagen viste jo også at den nuværende konstruktion med bestyrelsen på Richter ikke kunne håndtere et misbrug af stedet. Derfor burde man selvfølgelig have set på om noget skulle ændres. Det er ærgerligt og unødvendigt at det ikke sker, tilføjer han.

Han var dog den eneste der til udvalgsmødet stemte for sit eget forslag om, at Katrine Skov også skulle trække sig som formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Ingen ændring i procedurer
Borgmester Trine Græse (A) fortæller, at hun har fuld tillid til, at både forvaltningen og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har håndteret sagen om Richter på bedste vis.

– Der er ingen tvivl om, at bestyrelsesformanden for Richters bestyrelse har overtrådt reglerne ved at holde bryllup for sin søn på Richter. Det har han valgt at tage konsekvensen af ved at trække sig som formand og udtræde af Richters bestyrelse, og det har jeg taget til efterretning, siger Trine Græse.

– Samtidig oplever jeg, at både forvaltningen, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, byrådet og Richters bestyrelse har reageret og handlet, så snart de fik kendskab til, at reglerne var blevet overtrådt. Derfor mener jeg ikke, at der er grundlag for at ændre på de procedurer, vi har i den type sager, tilføjer hun.

Faktaboks
Richter er en selvejende institution med egen bestyrelse, hvor omkring 30 frivillige driver spillestedet med tilskud fra Gladsaxe Kommune, der samtidig udlejer lokalerne til Richter.

På Richters hjemmeside står der, at det ikke er muligt ”at leje Richter, hverken som privatperson eller for virksomheder”, og i Richters spillestedsaftale for 2018-2021, står der at ”lokalerne må ikke udlejes eller fremlejes til anden side uden forudgående aftale med Gladsaxe Kommune”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top