- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Mangler støtte til kulturarven

En rundspørge fra interesseorganisationen Historiske Huse viser, at man i 37 af landets 98 kommuner kan søge kommunalt tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i form af eksempelvis byfonde, facaderåd, kulturmiljøråd, bygningsforbedringsudvalg eller puljer til landsbyfornyelse.

– Det er desværre langt fra alle kommuner, der har afsat midler til at støtte ejerne, skriver Historiske Huse på organisationens hjemmeside, hvor der også er en liste over kommuner, hvor der kan søges kommunalt tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Her er Gladsaxe på listen over kommuner, hvor man ikke har nogen støttemuligheder.

Samtidig må lidt ældre bygninger, der har været med til at give Gladsaxe et lokalt og mangfoldigt præg – som gamle Bagsværd Kirke, gamle Gladsaxe Skole, eller de bygninger der husede Toppen, Søborg Bodega og Music Key på Søborg Hovedgade – ofte må lade livet for mere moderne og strømlinet byggeri.

Også selvom der i Gladsaxes arkitekturpolitik står, at der skal være plads til mangfoldighed som tager udgangspunkt i lokale værdier, samt at en variation af byggerier fra forskellige tider og strømninger er en af Gladsaxes væsentligste kvaliteter.

– De kulturhistoriske spor giver byen identitet og minder os om vores fælles historie. Derfor er det vigtigt at bevare og udvikle de bebyggelser og miljøer, som har kulturhistorisk værdi, tilføjes det.