- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Menighedsrådsvalg i Gladsaxe Kirke

Jeppe Kaarde, Værebrovej 40, 4 3

I september blev der afholdt menighedsrådsvalg i Gladsaxe Kirke. Det gamle menighedsråd blev stemt ud. 12 nye medlemmer blev stemt ind på Liste 1, samt helt nye suppleanter. Til trods for dette valgte det gamle menighedsråd at se bort fra demokratiet og har helt uforståeligt valgt et kampvalg.

Vi er en ny liste – Liste 1. Vi vil gerne en kirke der bliver brugt af menigheden og samtidig bliver et godt sted at arbejde for personalet. I de sidste år er der blevet fyret eller gået 11 personer. I år har en præst sagt op til arbejdsløshed pga. dårligt arbejdsmiljø, en anden præst er sygemeldt, kirketjenere går grædende rundt, den kirkebogsførende præst blev frataget undervisningen af konfirmander, fordi forældrene følte sig utrygge, både præst og menighedsrådsformand har klager hos Provst og Biskoppen. Selv medlemmer fra kirketjenerforeningen anbefaler at man ikke søger Gladsaxe Kirke. Der er brugt over 1.1 millioner kroner i fratrædelse, penge der kunne være kommet gamle, ensomme, enlige til gode i kraft af arrangementer og lignende.

Nu må det være på tide at vi kommer videre og får gjort Gladsaxe Kirke til et dejligt sted at være, kun derigennem kan kirken gro og være en inspiration for os alle. Kom og stem den 17. november på Liste 1 og en ny fremtid for kirken. Stemmeafgivelse i Laden, Gladsaxe Kirke.

Forkortet af redaktionen.

Se også https://www.gladsaxebladet.dk/2020/11/menighedsraadsvalg-ved-gladsaxe-kirke/ [1]