Misforhold i mobbeopsporing
Mobning-COLOURBOX36513262.jpg

Schoolboy covering head with hands protecting himself from paper balls thrown by pupils, bullying among adolescents concept

Foto: Colourbox.
Få handlingsplaner om mobning på Gladsaxes skoler i forhold til hvor mange elever der siger de bliver mobbet i trivselsmåling

I Jakob Martin Strids bog ”Lillefrø”, sætter hovedpersonen Lillefrø ild til skolepsykologens hår og tisser i hans taske, da psykologen skal til at lave en handlingsplan. Helt så dramatisk foregår det sjældent i virkeligheden.

Hvis en skole konstaterer mobning, skal skolelederen ifølge loven sørge for at der bliver lavet en handlingsplan, hvor der står hvordan man kommer mobningen til livs.

Dem har i alt fem af Gladsaxes skoler, ifølge dagsordenen til et møde i Børne- og Undervisningsudvalget 3. december, tilsammen udarbejdet 16 af i 2017 og frem til i dag – altså på næsten fire år. Det lyder ikke umiddelbart af mange.

Mange mobbes
Næsten hundrede Gladsaxe-elever (tre procent af eleverne) svarer derimod ”tit” eller ”meget tit”, på spørgsmålet om hvorvidt de er blevet mobbet i dette skoleår, i den seneste nationale trivselsmåling.

21 procent af eleverne svarede ”sjældent” eller ”en gang imellem” og 76 procent ”aldrig”. Andelen af elever der svarer ”aldrig” har været faldende de seneste tre år. På landsplan svarede 79 procent at de aldrig bliver mobbet.

Der er dermed et relativt stort misforhold mellem hvor mange elever der siger at de bliver mobbet, og hvor mange handlingsplaner som skolerne i Gladsaxe laver.

Dette kunne enten tyde på at opsporingsarbejdet i forhold til mobning på skolerne ikke er optimalt, og at der kunne være et mere tillidsfuldt forhold til at kunne fortælle om mobning. Og/eller at forståelsen af begrebet ”mobning” blandt eleverne er mangelfuld.

– Der skal naturligvis følges op på, at tre procent af eleverne svarer ja til at være blevet mobbet i de anonyme nationale trivselsmålinger, og at det tal ikke modsvarer antallet af handleplaner. Men skolen kan først reagere, når skolen kender til problemet. Derfor er det vigtigt at have et godt samarbejde med forældrene så mobning kan komme til livs, så snart det opstår, fortæller formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B), til Gladsaxe Bladet.

Han tilføjer, at alle skoler i Gladsaxe sætter det trivselsfremmende arbejde højt, at skolerne gør meget ud af beskrive forskellen på drillerier, som forekommer en gang i mellem, og mobning, samt at skolerne har gjort sig en række erfaringer under coronatiden, der skal samles op på. Eksempelvis at mindre børnegrupper, der er sammen med de samme voksne hele dagen, kan styrke trivslen.

– Vi vil gøre hvad vi kan for at undgå mobning, pointerer Claus Wachmann.

Få handleplaner
Og det er ikke kun i Gladsaxe, at der tilsyneladende er et misforhold mellem hvor mange der mener at de er blevet mobbet, og hvor få handlingsplaner der laves.

Ifølge en evaluering af antimobbebestemmelser og Den Nationale Klageinstans mod Mobning, lavet af Epinion i juni, angiver kun 7 procent af forældrene, som har oplevet mobning af deres børn indenfor de sidste tre år, at uddannelsesinstitutionen udarbejdede en handlingsplan i forbindelse med mobbesituationen.

Samtidig siger 26 procent af folkeskolerne, at de sjældent eller aldrig udarbejder handlingsplaner ved tilfælde af mobning på skolen.

Hos Den Nationale Klageinstans mod Mobning har næsten to tredjedele af klagerne handlet om skolens manglende anerkendelse af, at en situation skulle tolkes som mobning eller lignende. Antallet af klager til Den Nationale Klageinstans mod Mobning over at en skole ikke tager hånd om et mobbeproblem er desuden stigende.

Flere ressourcer
I en notat over skolerne i Gladsaxes arbejde med trivsel, kan man læse at skolerne blandt andet holder klassemøder, udarbejder trivselslærerplaner, samt har forventningstavler, venskabsklasser, legepatruljer, trivselsplaner, legegrupper, kompetenceteam og et elevkorps der er uddannet i konflikthåndtering.

Til gengæld er det at sundhedsplejersken nærmest havde fast daglig gang på alle skoler, som en slags tryghedsperson eleverne kunne gå til, og som havde indberetnings- og tavshedspligt, blevet droppet.

– I dag er sundhedsplejerskerne der som minimum to gange om ugen, og på de større skoler er det fire-fem gange om ugen. Sundhedsplejen har en helt central rolle i skolernes arbejde med trivsel. Blandt andet afholder sundhedsplejerskerne sundhedssamtaler med børnene i 0., 5. og 8. klasse, og på baggrund heraf samarbejder sundhedsplejersken med årgangsteamet om eventuelle opmærksomhedspunkter, siger Claus Wachmann dog.

Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, siger at det rigtige tidspunkt at bekæmpe mobning er inden mobningen finder sted, samt at arbejdet med mobning også er et spørgsmål om ressourcer.

– Papirer, statistikker og politiske afrapporteringer hjælper ikke ofrene for mobning. Det er den nære pædagogiske indsats, som skaber trivsel. Lærerne har et udtalt ønske om at komme mobning og mistrivsel til livs, men når man er alene med 27 elever, kan det være svært at levere den indsats, som vi alle finder nødvendig. Børn, der har et godt liv, mobber ikke. Vi har brug for ressourcer til at iværksætte tidlige pædagogiske og sociale indsatser i forhold til de børn og familier, som lever et liv i ubalance, fortæller Thomas Agerskov.

Faktaboks
Ifølge Børns Vilkår siger den seneste forskning at mobning er en slags gruppedynamik, ”der opstår i utrygge fællesskaber med lav tolerance over for hinanden uden noget positivt at samles om”.

Ifølge den seneste PISA-elevvurdering fra 2018, som blev offentliggjort i december, udsættes omtrent en ud af fem danske elever mindst månedligt for en eller anden form for mobning. Undersøgelser viser at elever der bliver mobbet er mindre glade og oftere syge, end de elever der ikke bliver mobbet.

En rapport om mobning, lavet af Børns Vilkår i 2017, beskriver at konsekvenserne af mobning kan ”række langt ind i voksenlivet, hvor mobning kan gå ud over barnets mulighed for at få uddannelse, job og nære sociale relationer”.

Fra 1. august 2017 har der været krav om at alle grundskoler og ungdomsuddannelser skal have en antimobbestrategi og udarbejde handlingsplaner i konkrete tilfælde af mobning inden for 10 dage. Der blev samtidig oprettet en klageinstans hos Dansk Center for Undervisningsmiljø for elever og forældre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top