Pressede skolebørn
Skole-stres-COLOURBOX19322351.jpg

Portrait of stressed beautiful casual girl, sitting at desk, holding her head in arms with exhausted frustrated expression, cannot understand hard school task, studio, gray background

Skolen er det første mange elever i 9. klasse peger på som en faktor der presser dem. Mange oplever ugentlige symptomer på mistrivsel. Foto: Colourbox.
Over halvdelen af pigerne og en tredjedel af drengene i 9. klasse føler sig tit presset af skolearbejdet, siger ny rapport fra Børns Vilkår

– Presset på børn og unge har aldrig været større, og når vi spørger børnene og de unge selv, er skolen for mange, det første de peger på i rækken af faktorer, som presser børn og unge i dag. Et pres, som for nogle kan medføre stress, kan man læse i en ny rapport, udarbejdet af Børns Vilkår og TrygFonden.

Rapporten har taget udgangspunkt i en omfattende spørgeskemaundersøgelse med over 1.800 børn, interviews og en gennemgang af hundredvis af henvendelser til Børnetelefonen om stress og skoleliv.

Det fremgår blandt andet af rapporten, at mere end halvdelen af pigerne og hver tredje dreng i 9. klasse tit eller altid føler sig pressede af skolearbejdet. At to ud af tre piger og hver anden dreng i 9. klasse i høj eller nogen grad føler et stort pres, når de tænker på de uddannelsesvalg, der venter dem i fremtiden. Og at over halvdelen af disse oplever ugentlige symptomer på mistrivsel.

– Skolens store fokus på tal, vurderinger og adgangskrav lægger et massivt pres på børn og unge. Mange trives ikke med krav om konstant at skulle præstere. Nogle oplever det som at være reduceret til et tal, ikke at være ‘god nok’ eller ikke at kunne ‘slå til’. Konsekvenserne er i værste fald stress, mistrivsel og øget fravær, udtaler direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, i forbindelse med udgivelsen af rapporten.

En ulige kamp
Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, mener at lærerne kæmper en ulige kamp mod eksempelvis elevplaner, karakterer og prøver i alle fag.

– Det er helt logisk, at denne præstations- og vurderingskultur presser de unge. I dag kan man rent faktisk dumpe folkeskolen. Jeg har stadig til gode at høre om fornuften heri. Det er et helt unødvendigt slag at påføre de unge. Lærerne prøver at rette fokus mod mangfoldigheden af værdier, der er i livet, fortæller han.

– Tænk at vi i 8. klasse skal vurdere om eleverne er uddannelsesparate. Vi burde i stedet bevidne deres potentialer. Det afgørende i 8. klasse er ikke, hvad man kan her og nu, men derimod hvem man kan blive og hvordan, tilføjer Thomas Agerskov.

Gladsaxe Bladet ville gerne have hørt om Gladsaxe Kommunes syn på rapporten, samt hvilke tiltag man gør for at forsøge at undgå stress blandt eleverne. Det har dog ikke været muligt at få svar fra kommunen.

Faktaboks
Det har ikke været muligt at få Gladsaxe-specifikke tal fra rapporten.

– På grund af GDPR-regler har vi i denne undersøgelse ikke haft mulighed for at indsamle viden om, hvilke skoler og klasser der har deltager. Vi kan derfor ikke sige med sikkerhed, at alle kommuner er repræsenteret, fortæller Børns Vilkår til Gladsaxe Bladet.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse for 2019/20, er den generelle trivsel i Gladsaxes 9. klasser 93 procent – et fald på et par procentpoint fra året forinden – og den faglige trivsel 90 procent.

I årets sundhedsprofil svarede ni ud af ti af Gladsaxes 8. klasseelever at de har det rimeligt eller rigtig godt i skolen og derhjemme. Samtidig var der dog en stigning fra 23 procent til 32 procent i andelen af elever der mener at de tit eller altid har for meget at se til, i forhold til sidste års sundhedsprofil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top