Sjælden brug af stofseler
Demens-fald-COLOURBOX36730606.jpg-SMALL.jpg

old woman helping to stand up husband who falled down on floor near walking stick

Stofseler godkendes udelukkende for at forhindre fald, hvor der er risiko for, at borgeren kommer til skade, siger Gladsaxe Kommune.  Foto: Colourbox.
Mellem 2015 og 2018 har fem borgere med demens været spændt fast med stofseler i Gladsaxe

Fem borgere med demens har været spændt fast med en såkaldt stofsele i Gladsaxe Kommune fra 2015 til 2018, viser en undersøgelse af brug af stofseler som magtanvendelse jf. servicelovens § 128, foretaget af Ankestyrelsen, som Social- og Indenrigsministeriet har bestilt.

Lidt over halvdelen af kommunerne oplyser, at der er anvendt stofseler over for borgere med demens fra 2015 til 2018, hvor det totale antal var 567. I Københavns Kommune var antallet 259, og i Herlev en enkelt, mens der i Gentofte og Lyngby-Taarbæk ikke er blevet registreret nogen tilfælde.

Fra 1. januar 2020 er reglerne for indberetning af magtanvendelser, herunder stofseler, ændret, så magtanvendelserne nu skal registreres og indberettes på bestemte skemaer. I rapporten skelner Ankestyrelsen mellem de regler, som gælder i dag og de dagældende regler for den periode, undersøgelsen dækker.

Skal hindre fald og skader
– Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet, står der i servicelovens §128.

I interviews, lavet af Ankestyrelsen i 2018 i forbindelse med praksistjek af magtanvendelsesreglerne i Serviceloven, tegner der sig også et billede af, at kommunerne sjældent bruger stofseler.

– Både på forvaltningsniveau og blandt plejepersonale gives der udtryk for, at man forsøger at udtømme andre muligheder inden paragraffen tages i brug. Det beskrives for eksempel, at borgere placeres foran borde, som de selv kan skubbe væk, hvis de ønsker det, skriver Ankestyrelsen i rapporten.

Alzheimerforeningen har foreslået at det burde gøres lovpligtigt at indsætte fast vagt, når man fastspændte borgere til sengen.

Og det må bestemt være den sidste udvej at fastspændte en borger, mener formanden for Seniorrådet, Inge Mandrup.

– Det er derfor vigtigt, at det overholdes, at en medarbejder skal være tilstede.  Endelig skal fastspænding være efter aftale med den nærmeste pårørende og det skal anmeldes som en magtanvendelse, tilføjer hun.

Altid en medarbejder til stede
Chefen for Sundhed og Rehabilitering i Gladsaxe Kommune, Herle Klifoth, fortæller at der i Gladsaxe Kommune altid er en medarbejder til stede, når en borger har stofsele på, samt at man kun godkender brug af stofsele, hvis man vurderer, at formålet er indenfor rammerne af loven om magtanvendelse, og alle andre alternativer er prøvet af først.

– Konkret godkender forvaltningen kun brug af stofsele i dagtimerne og i kørestol, og selen må aldrig bruges i sengen eller mod borgerens vilje. Selen godkendes udelukkende for at forhindre fald, hvor der er risiko for, at borgeren kommer til skade. Og vi har stor fokus på at vejlede vores medarbejdere i, at selen ikke må anvendes til at forhindre borgeren i at bevæge sig, herunder forlade sin seng eller plejebolig, men udelukkende til at undgå fald, fortæller Herle Klifoth.

– Borgeren skal til en hver tid kunne komme ud af selen ved egen hjælp. Og hvis borgeren med ord eller adfærd udtrykker ønske om at få selen af, skal medarbejderen hurtigt kunne frigøre borgeren fra selen.  Vi arbejder efter mindsteindgrebsprincippet som betyder, at der kun må anvendes magt, hvis alle andre alternativer er udtømt, og kun i så kort tid som muligt. Det gælder også anvendelse af stofsele, tilføjer hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top