Vibrerende vej
Letbane-rådhus.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Ledningsomlægning på tværs af Buddingevej ved Buddinge Station giver støj og vibrationer

”I’m pickin’ up good vibrations”, sang Beach Boys i 1966. ”I can feel your bad vibrations, all around me”, sang det amerikanske rock-band, A Day to Remember, 40 år senere.

Om det er gode eller dårlige vibrationer, der kommer fra letbanearbejdet i den kommende tid, afhænger nok af om man er tilhænger eller modstander af letbanen.

I hvert fald skal der uanset fra 24. november omlægges en ledning på tværs af Buddingevej lige syd for Buddinge Station ud for Kvickly. Arbejdet forventes at være færdigt ved udgangen af uge 1 i 2021. Arbejdsarealet er placeret på græsarealet mellem Fremtidsvej og den nye fodgænger- og cykeltunnel under togbanen, fortæller Gladsaxe Kommune.

– Mens Novafos arbejder, kan der være perioder med støj og vibrationer i dagtimerne mellem klokken 7 og 18. Det skyldes, at Novafos skal vibrere jernplader ned i jorden, før de flytter ledningerne. Det tager cirka to til tre dage at vibrere pladerne ned, og det er nødvendigt for at sikre, at jorden ikke skrider under arbejdet. Når arbejdet er slut, skal jernpladerne vibreres op igen over cirka to dage. Novafos har opsat vibrationsmålere til at overvåge arbejdet og sikre, at de holder sig inden for de tilladte vibrationsgrænser, tilføjer kommunen.

Der vil være en del tung trafik ind og ud af arbejdsarealet, men der vil stadig være et spor i hver retning på Buddingevej og cyklister og gående vil også kunne passere området, som de plejer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top