Færre fattige børn
Fattige-børn.jpg
Der er færre fattige børn i Danmark end sidste år. Og der findes ikke ekstremt fattige børn i Danmark, som i denne flygtningelejr.  Foto: Peter Kenworthy.
For andet år i træk faldt antallet af børn i familier under fattigdomsgrænsen. I Gladsaxe er der 770

Antallet af personer under fattigdomsgrænsen falder svagt for andet år i træk til 248.000 personer, hvilket dog stadig 48.000 flere end de 200.000, der var under fattigdomsgrænsen i 2015, skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en analyse.

Der er dog store kommunale forskelle i andelen af fattige børn – fra to til 10 procent. Det er særligt i Sønderjylland og Vest- og Sydsjælland og på Københavns Vestegn, at relativt mange børn lever under fattigdomsgrænsen. I Gladsaxe er tallet fem procent, og 770 børn vurderes til at være under fattigdomsgrænsen, ifølge tal fra Danmarks Statistiks registre.

Udviklingen i 2019 skal ses i lyset af, at der blev indført et nyt, midlertidigt børnetilskud målrettet børnefamilier ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelse. Og den positive udvikling i de seneste år risikerer at blive sat over styr af coronakrisen, der rammer hårdest blandt de lavestlønnede, de ufaglærte og dem med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Forskellig slags fattigdom
Man vurderes til at være fattig, hvis man i løbet af ét år har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten, og samtidig ikke har en formue i starten af året på mere end halvdelen af medianindkomsten.

Hvis familiens hovedforsørger (den der tjener mest) er studerende og ikke har været fuldtidsbeskæftiget mere end halvdelen af året, kan man dog ikke blive kategoriseret som fattig. Heller ikke børn, der flytter hjemmefra, kan blive kategoriseret som fattige, hvis mindst én af deres forældre ikke er fattig, skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ifølge FN’s verdensmål skal ekstrem fattigdom inden 2030 være udryddet for alle mennesker overalt i verden, for øjeblikket målt som mennesker, der lever for mindre end USD 1,90 om dagen.

Andelen af befolkningen i Danmark under denne fattigdomsgrænse er, vurderer Danmarks Statistik, på omkring 0 procent.

– Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik om ekstrem fattigdom. Alle i Danmark har dog ret til sociale ydelser, der er væsentlig højere end den ekstreme fattigdomsgrænse. Danmarks Statistik vurderer derfor, at ingen eller meget få mennesker lever i ekstrem fattigdom, tilføjer man.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top