Forbruger mere
Forbruger-COLOURBOX6562401.jpg-SMALL.jpg

Close-up of woman’s hand holding plastic card while going shopping in the mall

Foto: Colourbox.
Hver dansker anvendte 25 ton materialer i 2019. Tendensen er stigende

– Den indenlandske materialeanvendelse var 24,9 tons pr. indbygger i 2019, en vækst på 4 pct. i forhold til året før. Den indenlandske materialeanvendelse har været stigende siden 2014, med en gennemsnitlig årlig vækst på 2 pct. i perioden fortæller Danmarks Statistik på sin hjemmeside.

Den indenlandske materialeanvendelse opgøres som vægten af de ressourcer, der indvindes fra dansk natur tillagt vægten af de varer, der importeres og fratrukket vægten af eksporten, tilføjer man.

Desuden bidrog den midlertidige genoplukning af samfundet, der fandt sted i årets tredje kvartal, ifølge Danmarks Statistik, til en høj vækst i privatforbruget på 4,5 procent. Trods stigningen ligger privatforbruget dog stadig en del under niveauet før corona-krisen, men er ellers steget markant og støt i de sidste 20 år.

Indenlandsk materialeanvendelse per indbygger er en af indikatorerne for FN’s verdensmåls delmål 8.4, der siger at den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende skal forbedres frem mod 2030.

Verdensmålene blev vedtaget i 2015, og gælder for alle FN’s medlemslande. Gladsaxe Kommunes har indarbejdet verdensmålene i Gladsaxestrategien, der ”knytter sig til FN’s verdensmål”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top