Gør noget ved støjen
Mørkhøjstøj.jpg
Henrik Sørensen (tv) og Niels Flemming Hansen (ved siden af) lyttede til trafikstøj i Mørkhøj, sammen med Poul Erik Christensen og Jack Cowland fra Toftegårdens Grundejerforening. Foto: Privat.
Støjgener fra motorvejen skal reduceres, siger lokal Konservativ kandidat

Gladsaxe er et af de kommuner i landet som er hårdest ramt af trafikstøj. Henrik Sørensen, der er folketingskandidat og byrådskandidat for de konservative i Gladsaxe, havde torsdag selskab af partiets transportordfører Niels Flemming Hansen i Mørkhøj, hvor støjgenerne fra motorvejen er meget mærkbare.

Både Henrik Sørensen og Niels Flemming Hansen var enige om, at der skal gøres mere for at reducere støjen fra motorvejen, sådan at beboere ikke skal generes unødigt af motorvejen.

Niels Flemming Hansen vil forsøge at bringe forsøgene med overdækning af motorvejen ind i forhandlinger på Christiansborg, siger han.

– Jeg ser store perspektiver i en overdækning af motorvejene, der hvor det er teknisk muligt. Der er store samfundsøkonomiske gevinster for samfundet, hvis vi kan få gjort noget effektivt ved den stadig stigende støj, tilføjer Niels Flemming Hansen.

– Jeg håber, at Niels Flemming Hansen kan få overtalt sine kollegaer på Christiansborg til at få gjort noget ved den alt for høje trafikstøj, alt for mange borgere i Gladsaxe og resten af hovedstaden lever med hver dag, tilføjer Henrik Sørensen.

Mange er støjbelastede
Gladsaxe er en af de kommuner der har fået udført støjkortlægning af deres kommunale veje i 2012 og 2017. Her er antallet af boliger der er belastet med over 58 decibel – Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi – næsten fordoblet til over 20.000. Der er desuden næsten 2.500 boliger i kommunen hvor støjniveauet er over 68 db.

Trafikken er især høj på statsvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, hvor trafikken også er stærkt stigende.

Ifølge Gladsaxe Kommunes støjhandlingsplan for 2018-2023 er målsætningen at grænseværdierne for trafikstøj overholdes. Indtil nu er dette blandt andet blevet gjort ved 40 km/t zoner, støjreducerende asfaltbelægninger, trafiksaneringer, ”Din fart”-visere og etablering af el-ladestandere.

Formanden for Folketingets transportudvalg, Gladsaxepolitikeren Jeppe Bruus (A), lovede i maj at man var i gang med at kigge på vejbelægning og afskærmning, og om man kunne arbejde mere målrettet med trafikstøj.

Han ville dog ikke sætte en præcis tidshorisont på hvornår dette ville ske.

– Men det skal ses som en del af den grønne omstilling, så det bliver inden for en overskuelig fremtid, lovede han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top