- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Holdt kun få uger

Den 2. november tog Enghavegård Skole imod sin nye skoleleder, Jesper Friis, der ved samme lejlighed fortalte at han havde glædet sig til at blive en del af Gladsaxes skolevæsen, og en del af et ledelsesteam, hvor det at være tæt på eleverne prioriteres højt.

Men 9. december blev skolens personale og forældre informeret om, at han fratræder stillingen som skoleleder på Enghavegård Skole fra nytår.

Ifølge et brev til personale og forældre på skolen, fra Børne- og Kulturdirektør, Thomas Berlin Hovmand, og Skolechef, Michael Mariendal, er situationen at Jesper Friis ”ikke kan tåle at være på Enghavegård Skole. Jesper har allergi og har fået alvorlige allergiske reaktioner”.

– Vi vil gerne understrege, at vi endnu ikke ved, om det er de fysiske forhold på Enghavegård Skole, der er årsagen. Vi har derfor iværksat en undersøgelse af kontorområdet for skimmelsvamp. Vi forventer, at svaret vil foreligge i løbet af 1-2 uger … Hvis det viser sig, at der er skimmelsvamp i bygningerne på Enghavegård Skole og brug for renovering af områder på skolen, vil der blive taget hånd om det, tilføjer de i brevet, der er dateret 9. december.

En tur på udskiftningsbænken
Adspurgt om omstændighederne omkring sin fratrædelse henviser Jesper Friis til brevet fra Børne- og Kulturdirektøren og skolechefen, samt til skolechefen. Jesper Friis skal, ifølge brevet, ”i den kommende tid i stedet løse opgaver i Skoleafdelingen på rådhuset”.

-Vi har haft en god og grundig ansættelsesproces og er ikke i tvivl om, at Jesper Friis var den helt rigtige mand til jobbet. Desværre har det vist sig, at Jesper ikke kan opholde sig i kontorlokalerne på grund af sin allergi. Derfor har vi nu fået analyseret kontorlokalerne, og får svar allerede i denne uge. Men det tager tid, hvis det viser sig, at der er noget, der skal udbedres. Og Enghavegård Skole har brug for en skoleleder nu og her, fortæller Michael Mariendal.

– Derfor har vi valgt en god løsning, nemlig at Enghavegård Skole får sin ”gamle” skoleleder Annette Schmidt Jørgensen tilbage, indtil vi har fundet en ny skoleleder. Men vi vil ikke give slip på en god skoleleder. Derfor bliver Jesper Friis flyttet til Skoleafdelingen på rådhuset og er klar til, når der blive brug for en dygtig skoleleder, der kan træde hurtigt til, på en anden skole, siger skolechef Michael Mariendal.

Flere skift
Der har været flere udskiftninger på kontoret på Enghavegård Skole i de senere år, hvor man ellers har haft tradition for at skolelederne blev i mange år.

I september 2018 tiltrådte Kirsten Frøhlich Brønd som skoleleder på skolen. Hun sagde dengang at det var ”en meget spændende opgave, som jeg glæder mig til”. I maj 2020 blev hun dog, efter lidt over halvandet år på Enghavegård Skole, fastansat som skoleleder på naboskolen Mørkhøj Skole.

Gladsaxe Bladet har bedt Gladsaxe Kommune om en kommentar til ansættelsesudvalgets arbejde, når to ledere er stoppet på skolen på under to år, samt om hvad det at ansætte en ny leder koster alt i alt, og fra hvilken kasse dette beløb tages. Det har ikke været muligt at få svar på disse spørgsmål inden redaktionens deadline.

Skoleafdelingens souschef, Annette Schmidt Jørgensen, konstitueres fra 1. januar 2021 som skoleleder på Enghavegård Skole frem til ansættelsen af en ny skoleleder. Hun har tidligere været skoleleder på skolen igennem en længere årrække.