Hviken ældrepleje ønsker vi i Gladsaxe?
Debat_web.png
Lise Tønner og Lene Svendborg, Lokallisten Gladsaxe

I en nyligt offentliggjort brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen, scorer Gladsaxe 3,9 på en skala fra 1-5. Det er 0,1 point højere end i 2016. Men er det virkelig godt nok? Det mener Lokallisten Gladsaxe ikke. Vi har højere ambitioner.

Vi ønsker en ældrepleje med høj grad af tryghed, empati og faglighed. Derfor bekymrer det os, at vi i seneste referat fra Seniorrådets møde 30.11.20 under punktet om kontinuiteten i hjemmehjælpen kan læse følgende: “Hjemmeplejen vil gå i dialog med borgerne om, hvorvidt de vil have hjælp af ikke-faste medarbejdere i weekenderne eller springe hjælpen over” – Citat Anne Kristensen, leder af Hjemmeplejen.

Vi må gå ud fra, at borgere der er visiteret til weekendhjælp, har behov for denne hjælp? Vi finder udtalelsen uforståelig og urimelig overfor borgerne.

Borgerne i Gladsaxe skal kunne forvente at få den fornødne kvalitet i hjælp, de er visiteret til, uanset om medarbejderen er velkendt eller ej. Hvis tilfredsheden skal øges, er et hold af faste medarbejdere omkring de samme ældre vejen frem. Ingen nem opgave, for den kræver at der tænkes i andet end økonomi og budgetter. Det kræver også inddragelse af medarbejderne i den daglige tilrettelæggelse af arbejdet. Men vi tror på, at opgaven kan løses hvis viljen er til stede.

Det er nu engang kommunen der skal tilpasse sig borgernes behov – ikke omvendt.

1 kommentar om “Hviken ældrepleje ønsker vi i Gladsaxe?”

  1. Lene Svendborg siger:

    Det kan være lidt en kunst at skrive læserbreve. Der er et begrænset antal ord til rådighed og ind imellem får man ikke alt det med man kunne ønske.
    Vi vil gerne understrege, at det omtalte citat i vores læserbrev blev fremsat af en inviteret gæst på Seniorrådets seneste møde, i forbindelse med et oplæg om kontinuitet i hjemmepleje.
    Med venlig hilsen Lokallisten Gladsaxe

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top