- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Masser af lokalhistorie

”2020 blev på mange måder et meget anderledes år”, indleder formanden for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, Arne Fogt, foreningens Årbog 2021 med. Og når man læser i bogen kan man se, at tiderne så sandelig også er skiftet i Gladsaxe, fra dengang kommunen var mere ”Wild West” end moderne velfærdskommune.

For omkring hundrede år siden var der en kraftig stigning i Gladsaxes befolkningstal, der i første omgang blev dyr for kommunen. Arne Fogt beskriver i bogens første kapitel om hvordan Gladsaxe kunne være endt som en del af Københavns Kommune, hvis grundejerforeninger og andre havde fået deres vilje.

Forhandlingerne gik dog i stå. Blandt andet fordi København hellere ville forhandle med rige Gentofte og Frederiksberg end dengang fattige Gladsaxe, der, ifølge Fogt, måtte leve med dårlige veje, for få tog, busser og skoler, samt langsom kloakering i mange år efter.

– Det tog årtier at vende udviklingen, men det skete. I dag er velstands- og velfærdsniveauet i Gladsaxe vistnok på de fleste niveauer højere end Københavns, tilføjer han i årbogen.

Møbler, stjerner og Grundtvig i Gladsaxe
I bogens andet kapitel fortæller Flemming Bruun fra lokalforeningen historien om Søborg Møbelfabriks succesfulde velmagtsdage på Gladsaxevej, men også om hvordan firmaet endte med at måtte dreje nøglen om – blandt andet på grund af manglende efterspørgsel efter specialfremstillede møbler og IKEAs succes.

Lokalforeningens Jens Mortensen fortæller om hvordan astronomi engang var en del af undervisningen i folkeskolen. Samt om hvordan den gamle, og nu nedrevne, Gladsaxe Skoles observatorium gav mulighed for at elever, aftenskoler, foreninger og borgere i fyrre år have mulighed for at skue mod stjernerne gennem en 2,5 meter lang stjernekikkert, efter at astronomi var blevet sløjfet fra undervisningen i slutningen af halvtredserne.

Professor emer. dr theol, Martin Schwarz Lausten, fortæller om kirkens og præsternes fremtrædende rolle i Gladsaxes udviklingen gennem mange århundreder. Blandt andet om hvordan Gladsaxe-præster blev biskopper, provster, skrev salmebøger, samt hvordan den berømte salmedigter og teolog N.F.S. Grundtvigs farbror og bror blev sognepræster i kommunens kirker.

Røvede juleopsparing
Og Eva Molin fra Gladsaxe Byarkiv fortæller en julerøverhistorie fra Søborg.

I staren af det tyvende århundrede dukkede såkaldte julespareforeninger op i Gladsaxe, hvor hver husstand afleverede et lille pengebeløb hver uge elleve måneder om året til en indsamler, og hvor pengene så blev udbetalt til jul.

Dette var et nødvendigt og meget brugt tiltag for omkring halvdelen af Gladsaxes husstande, hvor familierne dengang for de flestes vedkommende var arbejdere, håndværkere og funktionærer.

Søborg Julespareforening blev stiftet i 1915. I årbogen kan man læse om, hvordan kassereren for julespareforeningen i 1949 stak af med november måneds indsamling, men blev fanget af politiet efter at have brugt de fleste af pengene. Medlemmerne fik således kun 89 procent af deres opsparing udleveret det år.

Med den generelle lønstigning for arbejdere med flere fra halvtredserne og frem, og efter de fleste fik sig en bankkonto, blev julespareforeningerne stille og roligt nedlagt, selvom de sidste, ifølge Eva Molin, først drejede nøglen om i år.

Læs mere på www.gladsaxelokalhistorie.dk [1]