Rostadion på gyngende grund
Bagsværd-sø-rostadion.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder at der ikke må graves eller fældes træer omkring rostadion ved Bagsværd Søs startanlæg, så anlægget kan udvides med flere baner

Planerne om et nyt og moderne rostadion ved Bagsværd Sø, med tilhørende elitecenter, har efterhånden udviklet sig til noget af en føljeton, hvor naturinteresser og fritidsinteresser bliver afvejet, og hvor sagen er blevet behandlet i flere forskellige offentlige instanser igennem en årrække.

En ny afgørelse (der er et af flere klagesager om rostadionprojektet fra Danmarks Naturfredningsforening) fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver nu en dispensation til projektet fra oktober, og betyder blandt andet at der ikke må graves eller fældes træer omkring rostadionets startanlæg, så anlægget kan udvides med flere baner.

– Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 12. oktober 2019 om afgravning af brinker, fjernelse af rørskov, placering af forankringspunkter i vand, terrænregulering, betonbrønde på land, etablering af grusflader til opstilling af mobilt dommertårn og mobil alligners hut samt midlertidig begrænsning af offentlighedens adgang til den østlige del af Bagsværd Sø, skriver Miljø- og Fødevareklagenævnet i afgørelsen, der ifølge nævnet er endelig og ikke kan indbringes for en anden offentlig myndighed.

Dermed er det sandsynligt at rostadionet ikke vil kunne afholde internationale rostævner, da stadionet ikke vil have baner nok.

Skal sikre dyre- og friluftsliv
– Vi ved, at det måske kan opleves som et nederlag for planerne om et internationalt rostadion. Det beklager vi. Men for DN Gladsaxe og naturelskere er det godt, at vi bevarer søen med de nuværende aktiviteter, da søens landskabsmæssige udtryk ellers ville være tabt for altid, fortæller formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær.

I afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet skriver man, at ”området rummer nogle af Danmarks største landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative interesser”.

– Fredningen har navnlig til formål at bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter, at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv, at sikre de kulturhistoriske og geologiske kvaliteter, at sikre offentlighedens adgang, at sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammerne for ro-sportsaktiviteter, og at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning, tilføjer klagenævnet.

Skulle have stået færdig i 2020
Gladsaxe Kommune er gået sammen med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark, om at udvikle Danmarks Rostadion, så det lever op til internationale standarder for træningsfaciliteter for kaproning. Gladsaxe Kommune støtter projektet med 21,7 millioner kroner.

Det var oprindeligt planen at det nye rostadion skulle stå færdig i 2020, til afholdelsen af VM i kano og kajak.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Gladsaxe Kommune inden redaktionens deadline.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top