Samfundets svageste bliver vaccineret nu
sygetransport-e1609234890248.jpg
Byrådet skal vedtage hvorvidt man vil befordre borgere til vaccinationssteder. Sundheds- og Ældreministeriet opfordrer til ja

Vaccinationen mod corona er ved at blive injiceret i overarme på tværs af landet. Det er de ældste og mest sårbare som bliver vaccineret først.

Sundhedsstyrelsen har lavet en sundhedsfagligt prioriteret rækkefølge for udrulningen, som viser at første prioritet er mennesker som bor i plejeboliger, som modtager hjælp og som er blandt de ældste i samfundet.

Hvornår de forskellige samfundsgrupper bliver tilbudt vaccinen via e-boks er ikke meldt ud endnu. Men det er ikke alle borgere som kan transportere sig selv til et vaccinationssted og dette opfordres kommunerne til at tage hånd om.

Kørsel af borgere
Hvis man som borger ikke bor et sted, hvor man kan blive vaccineret eller hvor der kommer en udkørende vaccinationsenhed forbi, kan byrådet vedtage at yde befordring skriver Sundheds- og Ældreministeriet i et notat.

Ministeriet opfordrer kommunerne ”til med hjemmel i servicelovens § 117 at tilbyde befordring til vaccination for COVID-19 til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i det omfang der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted eller en udkørende vaccinationsenhed.”

Dette skal Sundheds – og Rehabiliteringsudvalget tage stilling til ved det næste møde, som er den 6. januar hvor de også skal tage stilling til følgende kriterier for bevillingen:

”Befordringen ydes til borgere over 65 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der modtager hjælp til både personlig pleje og praktisk hjælp efter Serviceloven § 83, der ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger fx Movia Flextur eller Movia Flex-handicap kørsel på grund af funktionsnedsættelse og ikke har pårørende i husstanden, der kan sikre denne transport.”

Der er nogle tilføjelser i punktet som handler om, at hvis der er en bil som vedkommende borger kan transporteres i, skal denne benyttes lige som hvis der er bevilget støtte til køb af bil, el-kørestol eller –scooter.

Der står endvidere at: ”Forudsat at punktet bliver vedtaget, vil borgere som opfylder ovenstående krav få kørsel til og fra vaccinationen med enten minibus, solokørsel eller liggende transport til 1. og 2. vaccination mod covid-19. Ledsager indgår ikke i indsatsen og Gladsaxe Kommune har indgået en aftale med en privat udbyder af kørsel. Der opkræves ikke egenbetaling i forbindelse med kørslen.”

Region Hovedstaden oplyser, at det første vaccinationscenter efter planen skal stå færdigt og klar til at vaccinere borgere fra midten af januar. Fra slutningen af januar skal alle fire vaccinationscentre være oppe at køre.

– Vi har været ude efter steder, hvor der er god plads, hvor der er gode adgangsforhold. Og så skal de selvfølgelig også fordeles geografisk ud over hele regionen, siger Jonas Egebart, der er lægefaglig vicedirektør for Nordsjællands Hospital og formand for Region Hovedstadens task force for covid-19-vaccinationsindsatsen, til TV 2 Lorry.

Forventning er, at alle beboere på regionens plejehjem har modtaget første vaccine 14. januar. Alle skal have to vacciner, og det forventes, at regionen kan gå i gang med anden vaccine 17. januar, oplyser Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden har valgt følgende vaccinationssteder:

København: Øksnehallen på Vestbro

Ballerup: Baltorpvej 18 i lokaler, der tidligere var en skole

Hillerød: Region Hovedstaden mangler fortsat at fastlægge det præcise sted

Bornholm: I forlængelse af det nuværende teststed på Ullasvej i Rønne

 

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen, som blev udgivet den 22. december er som følger:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
  2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
  3. Personer med alder ≥ 85 år
  4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
  5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
  6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
  7. Personer med alder 80-84 år
  8. Personer med alder 75-79 år
  9. Personer med alder 65-74 år
  10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
  11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
  12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder i den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top