Skimmelsvamp på Enghavegård Skole
Enghavegaård-Skole.jpg
Foto: Kaj Bonne.
Skimmelsvampen har ikke umiddelbar sundhedsskadelig virkning og er allerede fjernet, siger skolechef

11. december skrev Gladsaxe Bladet om, hvordan den nye skoleleder på Enghavegård Skole, Jesper Friis, fratrådte sin stilling på skolen efter nytår, fordi han ikke kunne tåle at være på skolen, hvor han fik ”alvorlige allergiske reaktioner”.

Gladsaxe Kommune iværksatte derfor en undersøgelse af kontorområdet for skimmelsvamp.

15. december kunne skolechef Michael Mariendal så skrive i et brev til Enghavegård Skoles medarbejdere og ledelse, at resultaterne af undersøgelserne af ”indeklimaet omkring gavlen i indskolingen og på administrationsområder, der blev lavet i november måned” viste, at ”der er fundet få skader og mangler”.

– De [skader og mangler] der er fundet, er heldigvis af et håndterbart omfang og uden sundhedsskadelige virkninger for ikke-allergikere … Ved indtræden i administrationsafsnittet fra 1963 kunne der umiddelbart fornemmes, at luftskifte i form af ventilation manglede flere steder, for eksempel i gang- og kontorområder. Der kunne desuden konstateres en svag ”skimmellugt” på dametoilettet. Derudover kunne der konstateres fugtaftegninger på lofter, tidligere udpeget af pedellen, flere steder, skriver Mariendal i brevet.

– Skimmelvæksten er fjernet ved skadesstedet og midlertidigt forseglet. Begge toiletter må bruges af personalet, da det kun er til kortvarig ophold. På baggrund af de indledende stikprøvevise fugtmålinger, besigtigelser og undersøgelser på stedet, kunne der derudover kun konstateres mindre områder med skimmelvækst af ældre dato, der kan og bør afrenses, tilføjer han i brevet.

Undersøgelser gav heldigvis rigtig gode nyheder i forhold til hvad man kunne frygte, fortæller skolechef Michael Mariendal til Gladsaxe Bladet.

– For det første er der ikke fundet skimmelsvamp der, hvor børnene færdes, men kun i de områder, hvor der er medarbejdere og ledere. Og her er der kun fundet skimmelsvamp i så små mængder, at det ikke har nogen sundhedsskadelig virkning. Men er man allergiker, kan man godt reagere på det. De få steder, der er fundet skimmelsvamp, kan det klares med forsegling og rengøring, og det er allerede sat i værk. Derfor kan alle børn og voksne trygt færdes på Enghavegård Skole, tilføjer han.

Problemer med indeklimaet
Skimmelsvampe er ikke i sig selv akut sundhedsskadelige, men de er tegn på, at der er alvorlige problemer med indeklimaet i bygningen. Derfor bør vækst af skimmelsvampe altid tages alvorligt, skriver BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration på arbejdsmiljøweb.dk

– Skimmelsvampe er ikke akut skadelige, og de vil normalt kun genere personer, som i forvejen har astma eller allergi over for netop skimmelsvampe. I skal dog alligevel handle hurtigt og resolut, hvis I finder tegn på skimmelvækst i skoler og daginstitutioner, tilføjer man i en branchevejledning.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan ophold i bygninger med dårligt indeklima som følge af skimmelsvamp resultere i irriterede slimhinder, hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær og i meget sjældne tilfælde lungebetændelse. Symptomerne rammer især følsomme personer og børn og voksne, der i forvejen har astma, høfeber eller allergi.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top