Spørgsmål om repatriering
Debat_web.png
Af en ny rapport fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fremgår det, at kommunerne ikke lever op til de skrappere krav om konsekvent at fortælle flygtninge og indvandrere, at de kan rejse hjem med en stor sum penge. Jeg har derfor i byrådets møde den 25. november stillet en række spørgsmål, om vi i tilstrækkeligt omfang giver […]

Af en ny rapport fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fremgår det, at kommunerne ikke lever op til de skrappere krav om konsekvent at fortælle flygtninge og indvandrere, at de kan rejse hjem med en stor sum penge.

Jeg har derfor i byrådets møde den 25. november stillet en række spørgsmål, om vi i tilstrækkeligt omfang giver denne vejledning.

Beskæftigelses- og Integrations udvalgets formand, Michael Dorph Jensen (Ø), som i øvrigt gav udtryk for at han ikke brød sig om denne lovgivning, svarede, at Gladsaxe fuldt ud lever op til lovgivningens krav om ved at give vejledningen 4 gange om året.

Det er pr. 1. marts 2019 blevet lovpligtigt for kommunerne, som en fast del af hver enkelt kommunes beskæftigelsesplan, at beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering.

I den 10 sider lange beskæftigelsesplan er der om repatriering alene anført: ”Som en naturlig del af indsatsen, vejledes systematisk om repatriering til herboende udlændinge. Vejledningen skal understøtte en eventuel beslutningen om at vende tilbage til hjemlandet”. – slut!

Repatrieringsindsatsen er åbenbart ikke noget, som man i Gladsaxe lægger særlig vægt på, hvilket tallene også viser, hvis man f.eks. sammenligner med Faxe Kommune, som har ca. det halve af indbyggertallet og målgruppen i Gladsaxe.

Gladsaxe: Repatrierede i 2019 2, 2020 0

Faxe: Repatrierede 2019 11, 2020 12

Det må kunne gøres bedre i Gladsaxe med en intensiveret vejledningsindsats.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top