- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Stop nedrivning

Lene Svendborg – Lokallisten Gladsaxe

I Gladsaxe har nedrivningstilladelserne siddet løst igennem nogen tid. Med nedrivning af historiske bygninger såsom Bagsværd Menighedshus, Bagsværd Skole, Trafikpladsens hus og senest den smukke og æstetiske Gladsaxe Skole, har borgerne i Gladsaxe mistet en større del af deres historie – en del af deres sjæl.

Lokallisten Gladsaxe finder denne udvikling trist og bekymrende. Mange af Gladsaxes borgere har boet og levet her igennem det meste af deres liv. Deres rødder og minder har direkte forbindelse til de bygninger der i disse år falder til fordel for nye sjælløse projekter. I andre kommuner er det lykkedes at forene bevarelse af historie og byudvikling.

I Frederikshavn har man f.eks. ombygget den gamle skole til 40 almene boliger. Selv de gamle originale knagerækker på gangene er bevaret.
Senest er de tre ikoniske TV-studier i den gamle TV-by truet af nedrivning. Der pågår netop nu en ny dialog om Studiernes skæbne. Udfaldet af denne dialog bliver forhåbentlig, at de tre TV-studier bevares. Lokallisten vil gøre vores indflydelse gældende i det omfang vi overhovedet har mulighed for det – det gælder denne aktuelle sag og øvrige kommende sager.

Lokallisten ønsker en ændret tilgang til udvikling af vores byer.
I Gladsaxe skal vi gøre alt for at finde gode løsninger til hvordan vores historie bedst bevares og formidles. Vi mennesker finder glæde og tryghed i vores historie. Genkendelse vækker minder og giver følelse af at høre til.