Anonym eller ej
Undersøgelse-COLOURBOX27910563.jpg

Tired businesswoman feeling discomfort at workplace, massaging tense muscles, suffering from chronic neck pain after long work on laptop computer, sedentary job, incorrect posture, office syndrome

Åbenhed i medarbejderundersøgelser beskytter lederen mod urimelig kritik og sikrer at man ikke bare kan ”brokke sig” uden at skulle stå på mål for ens holdninger, samt gør det muligt at følge direkte op på besvarelserne fra en navngiven person. Anonymitet beskytter derimod medarbejderen mod lederens reaktion på ærlig kritik, og kan gøre det nemmere at kommentere på følsomme emner som mobning, chikane eller krænkende adfærd. Foto: Colourbox.
Lokallisten Gladsaxes foreslog at den kommunale medarbejdertrivselsundersøgelse skal være anonym. Et flertal i byrådet besluttede at lade Hovedudvalget vurdere spørgsmålet

– At måle trivslen giver ikke blot et vigtigt billede af hvordan medarbejderne har det, men også nyttig viden om hele arbejdspladsens muligheder for at realisere sine mål, skriver Væksthus for Ledelse i en rapport om trivselsmålinger.

I et oplæg til et fælles koncept for den kommunale medarbejderundersøgelse, lavet af Gladsaxe Kommunes Strategi, Kommunikation og HR-afdeling i 2015, kan man læse at åbenhed i sådanne undersøgelser gør resultaterne lettere at handle på og at den enkelte beskyttes mod anonym kritik.

Samtidig pointerer man at anonymitet giver mulighed for at man som medarbejder kan ytre sig kritisk uden risiko for negative konsekvenser.

Der er således argumenter både for og imod, selvom man i princippet kunne slå to fluer med et smæk, og lave undersøgelsen anonym, med mulighed for at skrive navn på den, hvis man ikke selv vil være anonym.

Foreslog anonymitet
Til byrådsmødet 27. januar foreslog Lokallisten Gladsaxe at Gladsaxe Kommune fremadrettet gennemfører den lovpligtige psykiske APV – eller medarbejdertrivselsundersøgelse – anonymt.

Som det er nu er undersøgelserne – som er blevet gennemført i 2016 og 2019 – ikke anonyme. Svarprocenten i 2019 var på 84 procent, og lidt over halvdelen af disse var enige i, at deres arbejdsplads havde fulgt godt op på undersøgelsen fra 2016.

Anonymitet vil, ifølge Lokallisten, give det mest retvisende billede af kommunen som arbejdsplads, fordi medarbejderne dermed vil være mere trygge ved at svare ærligt.

– Mange af vores nabokommuner, som vi ynder at sammenligne os med, benytter anonyme trivselsundersøgelser – for eksempel Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Ballerup og København. Gladsaxe er tilsyneladende gået enegang med beslutningen om at gennemføre trivselsundersøgelsen ikke-anonymt, fortalte Lene Svendborg (LG) på byrådsmødet.

Klaus Kjær (O) tilføjede at han ikke mente at en ikke-anonym undersøgelse giver retvisende svar fra medarbejderne.

– Hvis der er noget akut, kan alle medarbejdere bruge kommunens whistleblowerordning. Man bør ikke afvente APV, hvis man har kendskab til alvorlige problemer med arbejdsmiljøet, mente Pia Skou.

–  HR [som kan få adgang til respondenternes svar i de ikke-anonyme undersøgelser] er arbejdsgivernes og ledelsens mand/kvinde, og ikke nogen der repræsenterer medarbejderne, tilføjede Lone Yalcinkaya (V).

Sendt i Hovedudvalget
Spørgsmålet om et godt arbejdsmiljø er et spørgsmål om tillid, og ikke noget som vi kun tager op, når kommunen hver tredje år gennemfører medarbejderundersøgelsen, pointerede borgmester Trine Græse (A).

– Hvis der er problemer skal de naturligvis tages op og håndteres med det samme. Det er mit indtryk at det er den tilgang vi har i dag, og at det er det der sker, tilføjede borgmesteren.

Borgmesteren mente, ligesom Serdal Benli (F) og Michael Dorph Jensen (Ø), at diskussionen om anonymitet eller ej skal tages i Hovedudvalget.

– Jeg kan ikke støtte forslaget [fra Lokallisten Gladsaxe], for så er det byrådet går ind og overruler medarbejderne, sagde Michael Dorph Jensen.

Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF endte med at stemme for et ændringsforslag fra Enhedslisten, hvor der blandt andet stod at byrådet opfordrer til at Hovedudvalget tager en ”ny drøftelse af værdier i forhold til et godt arbejdsmiljø og APV’ens form inden den kommende APV iværksættes”, og at ”byrådet pålægger samtidig ledelsen til at imødekomme medarbejderrepræsentanterne, såfremt de ønsker en anonym APV”.

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Lokallisten Gladsaxe stemte imod ændringsforslaget, der dermed blev vedtaget med 14 stemmer mod 11.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top