Bedre retssikkerhed for de svageste
Retssikkerhed-COLOURBOX23736294.jpg
Foto: Colourbox.
Nyt borgerforslag vil have styrket retssikkerheden for de mest udsatte gennem frikommuneforsøg

Henrik Sørensen foreslår, som hovedstiller på et nyt borgerforslag, at Gladsaxe Kommune opfordrer Social- og Indenrigsministeren til at lave et frikommuneforsøg, der skal styrke retssikkerheden for de svageste og mest udsatte borgere.

– Det foreslås, at ministeren opfordres til at udarbejde et lovforslag, der vil give en eller flere kommuner tilladelse til i en forsøgsperiode, at lave en ordning, hvor borgere der får medhold i deres klage, eller hvor sagen hjemvises til fornyet behandling ved kommunerne af den sociale ankestyrelse eller ved domstolene, får dækket deres omkostninger til rådgivere i forbindelse med deres klages behandling samt stilles, som havde kommunen truffet den korrekte afgørelse, står der blandt andet i forslaget.

Forkert sagsbehandling skal ikke være ’gratis’
Henrik Sørensen – der tidligere har været medlem af Gladsaxe Byråd i 10 år, samt været folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Gladsaxe siden 2006 – begrunder sit forslag med, at flere og flere borgere, som klager til den sociale ankestyrelse, enten får medhold i deres klage eller sagen hjemvises til fornyet behandling – også i Gladsaxe.

”Det er ikke godt nok, at landets kommuner træffer forkerte afgørelser i så mange sager. Det går ud over vores svageste borgere, som ikke får den hjælp de både har brug for og krav på efter lovgivningen. I dag er det gratis for kommuner at træffe forkerte afgørelser”, står der i borgerforslaget.

– I dag oplever mange borgere, at kommunen mere er en modspiller end en medspiller når deres sag behandles hos kommunen. De oplever, at de bliver kastet rundt fra sagsbehandler til sagsbehandler og mange sagsbehandlere ikke møder forberedt op til møderne, udtaler Henrik Sørensen til Gladsaxe Bladet.

–  Det har ofte store menneskelige og økonomiske omkostninger for den enkelte når kommunerne træffer forkerte afgørelser. Derfor er det vigtigt, at kommunerne træffer den rigtige afgørelse første gang og ikke efter en klage, tilføjer han.

Mangler retssikkerhed
En rapport fra Advokatsamfundet, om retssikkerhed for udsatte borgere, der blev udgivet i juni 2020, konkluderede at ”der er for langt fra den retssikkerhed, der forudsættes at eksistere i lovgivningen, til den retssikkerhed, der eksisterer i praksis … Disse forhold skader den tillidsfulde relation, der danner grundlaget for alt socialt arbejde”.

Ifølge Danmarkskortet for 2019 over klagesager efter Lov om social service, har Ankestyrelsen behandlet 80 klagesager fra borgere i Gladsaxe. 32 af klagesagerne er blevet omgjort af Ankestyrelsen – en såkaldt omgørelsesprocent på 40 procent, hvilket er lidt under gennemsnittet på landsplan, rapporterede Gladsaxe Bladet i oktober.

I 10 af sagerne ændrede Ankestyrelsen kommunens afgørelse og 22 blev hjemvist (kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny). Resten blev stadfæstet (Ankestyrelsen var enig i kommunens afgørelse).

Borgerforslag skal styrke demokratiet
Fra 2018 har borgerne i Danmark haft mulighed for at stille borgerforslag til Folketinget. Gladsaxe Byråd vedtog en toårig forsøgsordning med borgerforslag, som startede op i marts 2019.

Målet med de lokale borgerforslag er, ifølge Gladsaxe Kommune, at styrke det lokale demokrati ved at give myndige borgere i Gladsaxe mulighed for at oprette og stemme om at få forslag, som kan samle 600 stemmer, behandlet i Byrådet.

Man kan komme med borgerforslag på gladsaxe.dk/borgerforslag eller udfylde en papirblanket og aflevere den på Gladsaxe Rådhus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top