Børn skal ses og høres
cfc-unicef.jpg
Kommunen laver handleplan og situationsanalyse for at blive anerkendt som Børnevenlig By

Som en del af UNICEFs partnerskab, Børnevenlig By, som Gladsaxe Kommune sidste år blev en del af, skal kommunen lave en situationsanalyse og en handleplan med specifikke mål for områder som man ønsker at forbedre, der skal danne afsæt for UNICEFs anerkendelse af Gladsaxe som Børnevenlig By.

Dette blev diskuteret på et møde i Gladsaxe Kommunes økonomiudvalg 5. januar.

– Samlet set viser situationsanalysen, at Gladsaxe Kommune står på et solidt grundlag i forhold til at inddrage og involvere børn og unge. Situationsanalysen viser også, at der er et potentiale i at udvikle flere og bedre deltagelsesmuligheder for børn og unge, kan man blandt andet læse i referatet fra mødet.

Målsætningen er, ifølge referatet, at ”give alle børn og unge deltagelsesmuligheder, som de oplever motiverende, og hvor de oplever sig reelt inddraget”. Blandt andet ved at styrke børnenes muligheder for at sige deres mening, deltage i kommunalpolitiske processer, og blive inddraget i beslutninger der vedrører deres liv.

På mødet blev situationsanalysen godkendt, og sagen besluttet sendt til behandling i alle fagudvalgene.  I situationsanalysen kan man blandt andet læse om en række workshops afholdt med Gladsaxe-børn i alderen 11-25 år.

Her fortæller børnene og de unge blandt andet at det motiverer dem til at søge indflydelse, når de voksne hører efter, når indflydelsen er tydelig og deres input bliver brugt, og når det er nemt at deltage, samt at det kræver tillid og tryghed at sige sin mening. Klima og miljø var et emne i alle workshops som børnene og de unge siger at de gerne vil have indflydelse på.

Kræver konkrete handlinger
Vejen til officielt at blive Børnevenlig By kræver konkrete handlinger for at fremme børns rettigheder og sikre, at børn bliver hørt. Grundlaget for arbejdet med UNICEFs koncept Børnevenlige Byer er FN’s Børnekonvention og Verdensmålene.

Ifølge FN’s Børnekonvention skal barnets tarv komme i første række i alle foranstaltninger vedrørende børn. Man skal desuden sikre at børnene er i stand til at udforme egne synspunkter, samt at barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

I Børne- og Undervisningsministeriets seneste nationale trivselsmåling er andelen af skolebørn i Gladsaxe der svarer ja til, at de tit eller meget tit er med til at bestemme hvad der skal laves i timerne, dog faldende i forhold til 2018/19.

For eleverne i 4.-9. klassetrin var tallet i skoleåret 2019/20 13 procent mod 15 procent året forinden. Lige under 9 procent af eleverne i 0.-3- klassetrin svarede i 2019/20 at de tit er med til at bestemme hvad der skal laves i timerne, mod lige under 12 procent året inden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top