Henrik fik medhold
Kildegården-2021-3-1.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Havde klaget over behandlingen af sin far på Kildegården

Genoptrænings- og plejecenteret Kildegården får kritik af Styrelsen for Patientklager for mangelfuld behandling og journalføring, der ifølge styrelsen ”var under normen for almindelig anerkendt faglig standard”, kan man læse i en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager, som er sendt til Henrik Skovgaard Rasmussen.

Hans far, 89-årige Kai, var på Kildegården i juni og juli 2019. Henrik Skovgaard Rasmussen klagede i august til Styrelsen for patientsikkerhed over behandlingen, på vegne af sin afdøde far, hvilket førte til at Styrelsen for Patientsikkerhed gav Kildegården et påbud.

Styrelsen for Patientklager pointerer i afgørelsen blandt andet at der ikke var tilstrækkelig tæt faglig observation af Kai, samt at han ikke modtog relevant og tilstrækkelig pleje i forhold til væske, sårpleje, medicinering og kateterpleje, og at han ikke modtog et tilstrækkeligt genoptræningsforløb eller havde tilstrækkelig mulighed for at tilkalde hjælp.

Afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager er endelig.

– Jeg synes at afgørelsen rammer fint i forhold til de observationer jeg selv har gjort. Jeg synes at de er nået frem til en rigtig afgørelse, fortæller Henrik Skovgaard Rasmussen til Gladsaxe Bladet, og tilføjer at han stadig mener at Kildegården slog hans far ihjel for tidligt.

Gjort noget ved det
Social- og Sundhedsdirektør i Gladsaxe Kommune, Ulrich Schmidt-Hansen, skrev i et svar til Henrik Skovgaard Rasmussen, at der er tale om ”meget alvorlige fejl, som naturligvis ikke må finde sted”.

– Din klage har været med til at sætte yderligere skub i den udvikling af plejen og behandlingen på Kildegården, tilføjer han i brevet.

Det at Ulrich Schmidt-Hansen erkender fejlene i brevet er noget som Henrik Skovgaard Rasmussen blev rigtig glad for, fortæller han.

– Og det der gør mig allermest glad er at Kildegården kan blive et attraktivt sted, både for medarbejdere og borgere, for så har jeg opnået rigtig meget. Og det synes jeg at de har taget hånd om og gjort noget ved. Men jeg vil stadig følge udviklingen på Kildegården tæt, for det ligger mig meget på sinde at vi behandler vores gamle ordentligt, tilføjer Henrik Skovgaard Rasmussen.

Glad for anerkendelse
Og det er ikke nogen hemmelighed, at kommunen i en periode har haft en række problemer med den sundhedsfaglige indsats på Kildegården, fortæller Ulrich Schmidt-Hansen til Gladsaxe Bladet.

– Derfor har vi også taget Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse og de påbud, vi har fået, meget alvorligt. Vi lavet en række ændringer på Kildegården, og den nye ledelse har arbejdet benhårdt på at rette op på forholdene, herunder at få løftet de faglige kompetencer og forbedret arbejdskulturen. Det har taget tid, men jeg oplever, at vi hele tiden bevæger os i den rigtige retning, siger Ulrich Schmidt-Hansen.

– De seneste tilsyn viser, at der nu er sket en væsentlig forbedring af forholdene, både indenfor omsorg, kommunikation, dokumentation og medicinhåndtering. Derfor jeg overbevist om, at det er lykkedes os at få vendt udviklingen på Kildegården. Derfor er jeg også glad for at høre, at Henrik Skovgaard Rasmussen anerkender den indsats, vi har gjort for at forbedre forholdene, tilføjer han.

Der er nedsat en følgegruppe for Kildegården, hvor blandt andet Ældre Sagen og Seniorrådet i Gladsaxe er repræsenteret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top