Indsigelser mod ”Spildevandsplan 2021-2030”
Debat_web.png
Den omfattende plan (83 s) med betydeligt gravearbejde i Gladsaxe i 35 -40 år (s 5) koster 6,8 mia. kr. (s 32) samt grundejerne kr. 30.000 -50.000 eller ca. 2 mia. og har flere uafklarede forhold om ”dispensation” for den obligatoriske  tilslutningspligt, andre løsninger (faskiner), regnvandsgenanvendelse, mv. Jeg har den 12.01.2021 gjort indsigelse mod Spildevandsplanens […]

Den omfattende plan (83 s) med betydeligt gravearbejde i Gladsaxe i 35 -40 år (s 5) koster 6,8 mia. kr. (s 32) samt grundejerne kr. 30.000 -50.000 eller ca. 2 mia. og har flere uafklarede forhold om ”dispensation” for den obligatoriske  tilslutningspligt, andre løsninger (faskiner), regnvandsgenanvendelse, mv.

Jeg har den 12.01.2021 gjort indsigelse mod Spildevandsplanens

– oprindelige høringsfrist 29.01.2021 henset til vor Coronatids nedlukning og mødeforbud for mere end fem mennesker. Fristen er så udskudt til 14.02.2021 med onlinedebat i uge 8. Alligevel lever det ikke op til Novafos´ tilsagn om at sikre ”grundejerne godt informeret … og hyppige muligheder for dialog” (s 14) og

– det problem, som planens adskillelse ”af de to vandstrømme regnvand og spildevand, (så) der ikke ledes spildevand ud i vådområderne” (s 5) hævdes at løse. For vel kun 5% af regnvandet fra boliger i Gladsaxe ledes bort i den nuværende fælles regn- og spildevandskanal. Alligevel vil separeringen kun rense ”hovedparten af regnvandet…inden det udledes til vandområderne” (s 14) og senest 2021 har ”Nordkanalen ifølge statens vandområdeplan opnået god økologisk stand” ligesom ”kapacitetsudvidelserne af (kommunens) tre renseanlæg, Mølleåværket, Damhusåen og Lynetten…vil udlede væsentligt mindre spildevand…til Øresund” (s 30). Så hvor stort er problemet?

Endelig er planen ikke koordineret med andre kommuner og grundejerne starter med at betale for et ikkefungerende Novafos projektet.

Spildevandsplanen gør Gladsaxe til Gravsaxe og et uundgåeligt tema til byrådsvalget 16. november.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top