Mere tid til familiearbejdet
Udsatte-børn-COLOURBOX42947139.jpg-SMALL.jpg
Foto: Colourbox.
Gladsaxe og to andre frikommuner har sløjfet bureaukrati og fået mere tid til udsatte børn, siger ny rapport

Mere tid sammen med udsatte børn og familier og mindre tid med dokumentation. Det var målet med et frikommuneforsøg, hvor tre kommuner – herunder Gladsaxe – blev undtaget for en række paragraffer på det børnesociale område og i stedet kunne skabe nye og lettere arbejdsgange. Og langt hen ad vejen ser målet ud til at være nået, mener det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE.

Blandet andet lykkes kommunerne med at få omlagt rådgivernes arbejde fra primært administration til tættere og hyppigere dialog med familierne. Og familierne er glade for den mere kortfattede skriftlige kommunikation og for den overskuelige dialog på netværksmøder, mange familier føler sig bedre inddraget, og rådgiverne oplever at børnene får en stærkere stemme, konkluderer VIVE blandt andet i en rapport om frikommuneforsøget.

Fra sagsbehandler til socialrådgiver
Det helt overordnede formål med Gladsaxe Kommunes frikommuneforsøg var at skabe mere tid til familiearbejdet og bedre kvalitet i sagsarbejdet ved at skære ned på rådgivernes administrative tid. Fokus var på at sikre øget inddragelse og effekt forstået som positiv effekt for barn og familie.

Frikommuneforsøget i Gladsaxe Kommune er en reaktion på den uoverensstemmelse, der er imellem på den ene side de mange retslige krav i serviceloven, som skulle gavne borgerens retssikkerhed og sikre en god sagsbehandling, og på den anden side børn og forældres oplevelse af manglende inddragelse og indflydelse på egen situation, pointerer VIVE i rapporten.

– Med frikommuneforsøget og fritagelsen fra diverse paragraffer er vi blevet socialrådgivere modsat før, hvor vi var sagsbehandlere, pointerer en rådgiver fra Gladsaxe i rapporten.

– Når alt kommer til alt, så kunne vi også have gennemført det her uden frikommuneforløbet ved at lave nogle strukturelle, kulturelle, ledelsesmæssige greb, pointerer en leder fra Gladsaxe.

Resultaterne i frikommuneforsøgene kan være en inspiration til andre kommuner, fordi de viser, at det faktisk kan lade sig gøre at fjerne bureaukrati på det sociale børneområde, mener seniorforsker i VIVE, Anne-Dorthe Hestbæk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top