- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Mindre brug af private leverandører

Gladsaxe Kommune konkurrenceudsatte 24,4 procent i 2019, imod 27,7 procent året inden. Tallet er målt ved den såkaldte Indikator for Konkurrenceudsættelse, eller IKU, der udtrykker kommunernes brug af private leverandører af tjenesteydelser i procent, i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører.

Gladsaxe konkurrenceudsatte i 2019 dermed forholdsmæssigt mindre end nabokommunerne Furesø, Gentofte, Herlev og Lyngby-Taarbæk – men mere end København.

Det kan man læse i dette års Status for offentlig konkurrence, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet siden 2012.

I 2010 konkurrenceudsatte Gladsaxe 26,1 procent og i 2015 26,8 procent, ifølge Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Den offentlige sektor køber hvert år varer og tjenester for godt 380 milliarder kroner, hvilket svarer til cirka en tredjedel af de offentlige udgifter og knap en sjettedel af Danmarks bruttonationalprodukt.

Det offentlige indkøb stod for cirka 12 millioner ton af drivhusgasudledningen i 2019, hvoraf cirka 4 millioner ton blev udledt i Danmark.