Strategi for Grøn Omstilling sendt i høring
Klimatilpasning-3.jpg

Vi får mere ekstremvejr, som her ved klimatilpasningsprojektet Vandplus ved Gladsaxe Stadion, hvis vi ikke handler, mener eksperter. Foto: Peter Kenworthy.

Foto: Peter Kenworthy.
Der afholdes digitalt borgermøde om strategien 11. februar

Forslag til Strategi for Grøn Omstilling er i høring fra 4. januar 2021 til 28. februar 2021, og der afholdes et borgermøde om strategien 11. februar på Gladsaxe Kommunes Facebookside.

– Det overordnede mål i forslaget er at reducere CO2-udledningen i Gladsaxe med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007. Samtidig er det ambitionen at skabe en by, der summer af bæredygtige løsninger udviklet i stærke fællesskaber – i lokalområdet og på tværs af borgere, virksomheder og kommune, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

CO2-reduktionen skal ifølge forslaget ske inden for tre områder: Transport, energi og cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi handler om at undgå spild og at produkter og materialer i videst muligt omfang skal genanvendes i stedet for at ende som affald.

Gladsaxe Kommune har, ifølge en status for Gladsaxes CO2-udledning i 2019, reduceret udledningen af CO2 med 40 procent siden 2007. Reduktionen skyldes dog i høj grad en stigning i produktionen af grøn strøm.

FN’s klimapanel IPCC vurderer, at hvis den globale opvarmning skal begrænses til under 2 grader, skal vi globalt ned på en udledning, der svarer til 2-3 ton CO2 per verdensborger i 2050. Drivhusgasudledningen per dansker er på mindst 19 ton.

I 2015 blev der udledt knap 50 millioner ton CO2 i Danmark, men vores forbrug gav anledning til udledning af godt 70 millioner ton CO2. Blandt på grund af produktion af varer i udlandet.

Læs mere på www.gladsaxe.dk/groenomstilling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top